Br. 57 (2008)

Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednica: Dr. Lejla GAZIĆ

Članovi redakcije

Dr. Milan ADAMOVIĆ (Göttingen), Akademik Muhammad M. AL-ARNAUT (Mafraq), Dr. Ekrem ČAUŠEVIĆ (Zagreb), Akademik Esad DURAKOVIĆ (Sarajevo), Dr. Kerima FILAN (Sarajevo), Dr. Ekmelettin İHSANOĞLU (Istanbul), Dr. Namir KARAHALILOVIĆ (Sarajevo), Dr. Amir LJUBOVIĆ (Sarajevo), Dr. Fehim NAMETAK (Sarajevo), Dr. Behija ZLATAR (Sarajevo)

Sadržaj

In Memoriam

Prof. dr. Bećir Džaka (1937-2008)
Namir Karahalilović
PDF
7-9
Dr. Muhamed Ždralović (1944-2007)
Fehim Nametak
PDF
11-13

Izvorni naučni radovi / Original Scientific Papers

Ekrem Čaušević
PDF
15-39
Kerima Filan
PDF
41-62
Sabina Bakšić
PDF
63-78
Adnan Kadrić
PDF
79-110
Namir Karahalilović
PDF
111-124
Hatidža Čar-Drnda
PDF
125-152
Mehmet Demiryürek
PDF
153-185
Rüstem Bozer
PDF
187-204
Machiel Kiel
PDF
205-214
Alma Omanović-Veladžić
PDF
215-246

Prevodi / Traductions

Tihomira Mršić
PDF
247-254

Osvrti / Book Reviews

O prepisivanju i pripisivanju - (Povodom prikaza knjige Svijet Mustafe Muhibbija, sarajevskoga kadije)
Tatjana Paić-Vukić
PDF
255-264

Skupovi / Symposiums

Međunarodni kongres Azijskih i sjevernoafričkih studija: ICANAS 38
Kerima Filan
PDF
265-269

Prikazi / Reviews

POF Grupa autora
PDF
271-318