Br. 16-17 (1970)

Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednik: Dr Hazim šABANOVIĆ

Članovi redakcije

Dr Avdo SUĆESKA, Dr Teufik MUFTIĆ i Muhamed MUJIĆ

Sadržaj

Članci / Articles

O islamizaciji u sjeveroistočnoj Bosni u XV i XVI vijeku
Adem Handžić
PDF
5-48
Albanska aljamiado književnost
Hasan Kaleši
PDF
49-76
Avdo Sućeska
PDF
77-91
Toma Popović
PDF
93-99
Milenko Filipović
PDF
101-116
Nekoliko zapisa iz orijentalnih rukopisa Arhiva Hercegovine u Mostaru
Hivzija Hasandedić
PDF
117-134
Derviš M. Korkut
PDF
135-182
Turcizmi u pripovijestima Nike H. P. Besarovića
Alija Nametak
PDF
183-212
C. natpisi na sepulkralnim spomenicima
Mehmed Mujezinović
PDF
213-306
Ajalet rumelija
M. Tayyib Gökbilgin
PDF
307-342
Prilog proučavanju turcizama
Saćir Sikirić
PDF
343-368

Prikazi / Reviews

Ocjene i prikazi
POF Grupa autora
PDF
369-414