Br. 40 (1991)

Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednik: Dr Amir LJUBOVIĆ

Članovi redakcije

Dr Dušanka BOJANIĆ (Beograd), Mr Lejla GAZIĆ (Sarajevo),  Dr Nimetullah HAFIZ (Priština), Dr Ismet KASUMOVIć (Sarajevo), Dr Fehim NAMETAK (Sarajevo), Dr Aleksandar STOJANOVSKI (Skopje), Dr Ignacij VOJE (Ljubljana)

Sadržaj

Izvorni naučni radovi / Original Scientific Papers

Teufik Muftić
PDF
9-18
Dragana Kujović
PDF
19-24
O deiktičkoj funkciji posesivnog sufiksa -(S)! I zamjenica bu i şu u savremenom turskom jeziku
Ekrem Čaušević
PDF
25-38
Kerima Filan
PDF
39-53
Aida Damadžić
PDF
55-62
Amir Ljubović
PDF
63-78
Lijepa književnost u manuskriptima Orijentalnog instituta u Sarajevu - divani
Lejla Gazić
PDF
79-90
Vojna Stojisavljević
PDF
91-114
Boris Nilević
PDF
115-123
Ahmed S. Aličić
PDF
125-192
Hatidža Čar-Drnda
PDF
193-217
Fazileta Hafizović
PDF
219-236
Adem Handžić
PDF
237-242
Snježana Buzov
PDF
243-257
Behija Zlatar
PDF
259-266
Amina Kupusović
PDF
267-308
Nenad Filipović
PDF
309-333
Enes Pelidija
PDF
335-344
Ibrahim Filipović
PDF
345-381

Prilozi / Contributions

Medžida Selmanović
PDF
383-388
Nimetullah Hafiz
PDF
389-397

Prevodi / Traductions

Rade Božović
PDF
399-412

Bibliografija / Bibliographies

Prilog bibliografiji jugoslovenske orijentalistike - 1966- 1990
Feti Mehdiu
PDF
413-431

Kritike / Critiques

Osmanska Bosna i Osmansko Carstvo u djelu Stvaranje Jugoslavije 1790-1918 Milorada Ekmečića
Nenad Filipović
PDF
433-457

Prikazi / Reviews

POF Grupa autora
PDF
459-484