Br. 47-48 (1999)

Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednik: Mr. Lejla GAZIĆ

Članovi redakcije

Dr. Esad DURAKOVIĆ, Dr. Amir LJUBOVIĆ, Dr. Fehim NAMETAK, Akademik Avdo SUĆESKA, Dr. Behija ZLATAR

Sadržaj

In Memoriam

Dr. Adem Handžić (1916.-1998.)
Ahmed S. Aličić
PDF
9-15

Izvorni naučni radovi / Original Scientific Papers

Kerima Filan
PDF
17-28
Mefküre Mollova
PDF
29-52
Adnan Kadrić
PDF
53-65
Ekrem Čaušević
PDF
67-84
Ismet Bušatlić
PDF
85-99
Sabira Husedžinović
PDF
101-125
Salih Jalimam
PDF
127-143
Behija Zlatar
PDF
145-153
Azra Gadžo
PDF
155-167

Prilozi / Contributions

Fehim Nametak
PDF
169-177

Bibliografija / Bibliographies

Selektivna bibliografija prof. dr. Sulejmana Grozdanića
Amir Ljubović
PDF
179-190
Bibliografija radova dr. Adema Handžića
Mubera Bavčić
PDF
191-199

Prikazi / Reviews

POF Grupa autora
PDF
201-287