Upitne rečenice u turskom jeziku - (Turski i hrvatski u kontrastivnoj analizi)

Ekrem Čaušević

Sažetak

Premda po ustroju vrlo različiti, turski i hrvatski jezik raspolažu sličnim sredstvima preoblike izjavnih rečenica u upitne; to su upitne čestice, upitne riječi, intonacija i red riječi. Pa ipak, velike su razlike u sintaksi i pragmatici upitnih rečenica u turskom i hrvatskom. Ovaj rad je pokušaj da se te razlike među kontrastiranim jezicima uoče, opišu i objasne. Mnoga su pitanja ipak samo dotaknuta, ponajprije zbog nedostatka temeljnih radova turskih jezikoslovaca koji ovoj temi nisu prilazili na suvremen način. Primjerice, intonacijska pitanja i red riječi u njima nisu ni dotaknuti iako je prošlo više od dvadeset godina od pojave studije E. E. Taylan, koja je najavila nov i lingvistički suvremen pristup izučavanju sintakse turskoga jezika.

 

-----------------------------------------------------------------------------

Interrogatory sentences in the Turkish language - (Turkish-Croatian Contrasting)

Although quite different in their constitution, the Turkish and Croatian languages have similar means at their disposal for changing statements into interrogatory sentences; these being interrogatory particles, interrogatory words, intonation and word order. Nevertheless, there are great differences in syntax and the pragmatics of interrogatory sentences in Turkish and Croatian. This paper is an attempt to discern these differences among the contrasted languages, to describe and clarify them. There are however many issues still open or merely touched upon, primarily on account of Turkish linguists broaching this topic in a traditional manner. For example, the issues of intonation and word order have not even been touched, even though there has now been over twenty years since the publication of the study by E. E. Taylan, which announced a new and linguistically contemporary approach to the study of Turkish syntax.

Ključne riječi

kontrastivna analiza; turski; hrvatski; pitanje; tema; rema; potvrdno-niječna pitanja; dopunska pitanja; eho pitanja; alternativna pitanja; intonacijska pitanja; red riječi; contrastive analysis; Turkish; Croatian; focus; topic; question; yes/no question;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.