Br. 27 (1979)

Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednik: Dr Sulejman GROZDANIĆ (Sarajevo)

Članovi redakcije

Dr Marija ĐUKANOVIĆ (Beograd), Dr Adem HANDŽIĆ (Sarajevo), Dr Teufik MUFTIĆ (Sarajevo), Dr Aleksandar STOJANOVSKI (Skopje) i Dr Ignacij VOJE (Ljubljana)

Sadržaj

Izvorni naučni radovi / Original Scientific Papers

Mefküre Molova
PDF
1-59
Specifičnosti prizrenskog turskog govora
Nimetullah Hafiz
PDF
61-100
Jasna Šamić
PDF
101-132
Teufik Muftić
PDF
133-164
Muhamed A. Mujić
PDF
165-182
Ljubinka Rajković
PDF
183-196
Književnost umajadskog perioda u delu "Razgovori sredom" Tahe Huseina
Esad Duraković
PDF
197-224
Vančo Boškov
PDF
225-246
Salih Trako
PDF
245-275

Prilozi / Contributions

Tahrır defterlerıyle mukataa defterlerı arasında mukayese
Dündar Günday
PDF
277-282
Hatidža Čar
PDF
283-286
Lejla Gazić
PDF
287-292

Prikazi / Reviews

POF Grupa autora
PDF
293-317