Br. 28-29 (1980)

Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednik: Dr Sulejman GROZDANIĆ (Sarajevo)

Članovi redakcije

Dr Marija ĐUKANOVIĆ (Beograd), Dr Adem HANDŽIĆ (Sarajevo), Dr Teufik MUFTIĆ (Sarajevo), Dr Aleksandar STOJANOVSKI (Skopje) i Dr Ignacij VOJE (Ljubljana)

Sadržaj

In Memoriam

Josip Broz Tito (1892-1980)
POF Redakcija
PDF

Članci / Articles

Akademik prof. dr. Branislav Đurđev
POF Redakcija
PDF
1-4
Bibliografija radova akademika prof. dr. Branislava Đurđeva
Bisera Nurudinović
PDF
5-36

Izvorni naučni radovi / Original Scientific Papers

Teufik Muftić
PDF
37-65
Fehim Nametak
PDF
67-78
Jasna Šamić, Alexandre Popovic
PDF
79-102
Džemal Ćehajić
PDF
103-122
Amir Ljubović
PDF
123-134
Aiša Đulizarević-Simić
PDF
135-146
Darko Tanasković
PDF
147-168
Lejla Gazić
PDF
169-185
Rašid Hajdarović
PDF
187-213
Salih Trako
PDF
215-245
Adem Handžić
PDF
247-256
Zdenka Veselá-Přenosilová
PDF
257-267
Jerzy Skowronek
PDF
269-281
Bistra Cvetkova
PDF
283-300
Muhamed Hadžijahić
PDF
301-329
Milan Vasić
PDF
331-356
Vančo Boškov
PDF
357-362
Fehim Dž. Spaho
PDF
363-374
Olga Zirojević
PDF
375-385
Lamija Hasanefendić
PDF
387-410
Nimetullah Hafiz, Machiel Kiel
PDF
411-422
Hivzija Hasandedić
PDF
423-431

Prilozi / Contributions

Hans Georg Majer
PDF
433-454
Ignacij Voje
PDF
455-462
Dündar Günday
PDF
463-474

Prikazi / Reviews

POF Grupa autora
PDF
475-497