Br. 31 (1981)

Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednik: Dr Teufik MUFTIĆ (Sarajevo)

Članovi redakcije
Ing. Alija BEJTIĆ (Sarajevo), dr Marija ĐUKANOVIĆ (Beograd), dr Adem HANDŽIĆ (Sarajevo), dr Aleksandar STOJANOVSKI (Skopje), i dr Ignjacij VOJE (Ljubljana)

Sadržaj

In Memoriam

Alija Bejtić
POF Redakcija
PDF
7-9

Izvorni naučni radovi / Original Scientific Papers

Teufik Muftić
PDF
11-32
Muhamed A. Mujić
PDF
33-51
Darko Tanasković
PDF
53-65
Momčilo Stojaković
PDF
67-97
Ismet Kasumović
PDF
99-110
Alija Bejtić
PDF
111-129
Vančo Boškov
PDF
131-154
Bračne ustanove u bosanskih muslimana prije 1946. godine
Muhamed Hadžijahić
PDF
155-168
Adem Handžić
PDF
169-178
Salih Trako
PDF
179-188

Prilozi / Contributions

Polish centers for Turkish studies
Tadeusz Majda
PDF
189-193
Muniba Spaho
PDF
195-212

Prikazi / Reviews

Ocjene i prikazi
POF Grupa autora
213-255