Br. 44-45 (1996)

Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednik: Dr Esad DURAKOVIĆ

Članovi redakcije

Mr Lejla GAZIĆ, Dr Amir LJUBOVIĆ, Dr Fehim NAMETAK, Dr Jusuf RAMIĆ, Akademik Avdo SUĆESKA

Sadržaj

In Memoriam

Mr. Ešref Kovačević (1924-1996)
Fehim Nametak
PDF
9-11

Izvorni naučni radovi / Original Scientific Papers

Mustafa Jahić
PDF
13-50
Ekrem Čaušević
PDF
51-66
Kerima Filan
PDF
67-73
Amina Šiljak-Jesenković
PDF
75-98
Avdo Sućeska
PDF
99-132
Nenad Moačanin
PDF
133-147
Amina Kupusović
PDF
149-205
Medžida Selmanović
PDF
207-278
Vakuf-name iz Bosne i Hercegovine (XVII stoljeće) / Waqfnamahs in Bosnia and Herzegovina (the 17th century)
POF Redakcija
PDF
279-280
Vakuf-nama Hurema, sina Balije iz Sarajeva
Behija Zlatar
PDF
281-289
Vakuf-nama hadži Alije, sina Musaa iz Sarajeva
Lejla Gazić
PDF
291-300
Vakuf-nama Koski Muhamed-paše iz Mostara
Bećir Džaka
PDF
301-331
Vakuf-nama sarača Ismaila iz Trijebova
Behija Zlatar
PDF
333-336
Vakuf-nama Sefer-spahije, sina Ferhada iz Banjaluke
Bisera Nurudinović
PDF
337-346
Vakuf-nama Musa-paše iz Nove Kasabe
Salih Trako
PDF
347-362
Vakuf-nama Aiše , kćeri hadži Ahmeda iz Mostara
Fehim Nametak
PDF
363-366
Vakuf-nama Ismail-čelebije, sina hadži Ebu Bekrova iz Foče
Salih Trako
PDF
367-376
Vakuf-nama Salih-age, sina Mehmed-agina iz Bihaća
Fehim Nametak
PDF
377-382

Prilozi / Contributions

Fehim Nametak
PDF
383-389
Jasminko Mulaomerović, Edina Sikirić
PDF
391-403
Šaban Zahirović
PDF
405-412

Bibliografija / Bibliographies

Bibliografija radova akademika prof. dr Branislava Đurđeva
Bisera Nurudinović, Emina Stanek
PDF
413-442
Bibliografija radova Fehima Dž. Spahe
Azra Kasumović
PDF
443-446
Bibliografija radova dr Ismeta Kasumovića
Azra Kasumović
PDF
447-452

Prikazi / Reviews

POF Grupa autora
PDF
453-482