Br. 56 (2007)

Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednica: Dr. Lejla GAZIĆ

Članovi redakcije

Dr. Milan ADAMOVIĆ (Göttingen), Akademik Muhammad M. AL-ARNAUT (Mafraq), Dr. Ekrem ČAUŠEVIĆ (Zagreb), Akademik Esad DURAKOVIĆ (Sarajevo), Kerima FILAN (Sarajevo), Dr. Ekmelettin İHSANOĞLU (Istanbul), Dr. Namir KARAHALILOVIĆ (Sarajevo), Dr. Amir LJUBOVIĆ (Sarajevo), Dr. Fehim NAMETAK (Sarajevo), Dr. Behija ZLATAR (Sarajevo)

Sadržaj

Izvorni naučni radovi / Original Scientific Papers

Mustafa Jahić
PDF
7-31
Ekrem Čaušević
PDF
33-44
Sabaheta Gačanin
PDF
45-76
Fatma Sabiha Kutlar
PDF
77-87
Amina Šiljak-Jesenković
PDF
89-106
Marta Andrić
PDF
107-123
Aladin Husić
PDF
125-144
Elma Korić
PDF
145-158
Gazi Husrev-begova vakufnama za medresu u Sarajevu
Esad Duraković
PDF
159-175

Prilozi / Contributions

Tatjana Paić-Vukić, Ekrem Čaušević
PDF
177-191

Bibliografija / Bibliographies

Bibliografija radova dr. Adema Handžića
Mubera Bavčić
PDF
193-203

Prikazi / Reviews

POF Grupa autora
PDF
205-236