Arhiva

2016

Korica

Br. 65 (2016): Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednica: Dr. Fazileta HAFIZOVIĆ

Članovi redakcije

Akademik Muhammad M. AL-ARNĀŪT (Mafraq), Dr. Snježana BUZOV (Columbus, Ohio), Dr. Ekrem ČAUŠEVIĆ (Zagreb), Akademik Esad DURAKOVIĆ (Sarajevo), Dr. Kerima FILAN (Sarajevo), Dr. Sabaheta GAČANIN (Sarajevo), Dr. Adnan KADRIĆ (Sarajevo), Dr. Mahmut Erol KILIÇ (İstanbul), Dr. Elma KORIĆ (Sarajevo), Dr. Hatice ORUÇ (Ankara), Dr. Gisela PROCHÁZKA-EISL (Wien), Dr. Amina ŠILJAK-JESENKOVIĆ (Sarajevo), Dr. Nedim ZAHIROVIĆ (Bochum)


2015

Korica

Br. 64 (2015): Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednica: Dr. Fazileta HAFIZOVIĆ

Članovi redakcije
Akademik Muḥammad M. AL-ARNĀŪṬ (Mafraq), Dr. Snježana BUZOV (Columbus, Ohio), Dr. Ekrem ČAUŠEVIĆ (Zagreb), Akademik Esad DURAKOVIĆ (Sarajevo), Dr. Kerima FILAN (Sarajevo), Dr. Sabaheta GAČANIN (Sarajevo), Dr. Adnan KADRIĆ (Sarajevo), Dr. Mahmut Erol KILIÇ (İstanbul), Dr. Elma KORIĆ (Sarajevo), Dr. Alma OMANOVIĆ-VELADŽIĆ (Sarajevo), Dr. Hatice ORUÇ (Ankara), Dr. Gisela PROCHÁZKA-EISL (Wien), Dr. Nedim ZAHIROVIĆ (Bochum)


2014

Korica

Br. 63 (2014): Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednik: Dr. Aladin HUSIĆ

Članovi redakcije

Akademik Muḥammad M. AL-ARNĀŪṬ (Amman), Dr. Snježana BUZOV (Columbus, Ohio), Dr. Ekrem ČAUŠEVIĆ (Zagreb), Akademik Esad DURAKOVIĆ (Sarajevo), Dr. Kerima FILAN (Sarajevo), Dr. Sabaheta GAČANIN (Sarajevo), Dr. Lejla GAZIĆ (Sarajevo), Dr. Ekmelettin İHSANOĞLU (Istanbul), Dr. Adnan KADRIĆ (Sarajevo), Dr. Behija ZLATAR (Sarajevo)


2013

Korica

Br. 62 (2013): Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednik: Dr. Aladin HUSIĆ

Članovi redakcije

Akademik Muḥammad AL-ARNĀŪṬ (Amman), Dr. Snježana BUZOV (Columbus, Ohio), Dr. Ekrem ČAUŠEVIĆ (Zagreb), Akademik Esad DURAKOVIĆ (Sarajevo), Dr. Kerima FILAN (Sarajevo), Dr. Sabaheta GAČANIN (Sarajevo), Dr. Lejla GAZIĆ (Sarajevo), Dr. Ekmelettin İHSANOĞLU (Istanbul), Dr. Adnan KADRIĆ (Sarajevo), Dr. Behija ZLATAR (Sarajevo)


2012

Korica

Br. 61 (2012): Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednica: Dr. Lejla GAZIĆ

Članovi redakcije

Akademik Muḥammad M. AL-ARNĀŪṬ (Mafraq), Dr. Snježana BUZOV (Columbus, Ohio), Dr. Ekrem ČAUŠEVIĆ (Zagreb), Akademik Esad DURAKOVIĆ (Sarajevo), Dr. Kerima FILAN (Sarajevo), Dr. Sabaheta GAČANIN (Sarajevo), Dr. Ekmelettin İHSANOĞLU (Istanbul), Dr. Adnan KADRIĆ (Sarajevo), Dr. Behija ZLATAR (Sarajevo)


2011

Korica

Br. 60 (2011): Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednica: Dr. Lejla GAZIĆ

Članovi redakcije

Akademik Muḥammad M. AL-ARNĀŪṬ (Mafraq), Dr. Snježana BUZOV (Columbus, Ohio), Dr. Ekrem ČAUŠEVIĆ (Zagreb), Akademik Esad DURAKOVIĆ (Sarajevo), Dr. Kerima FILAN (Sarajevo), Dr. Sabaheta GAČANIN (Sarajevo), Dr. Ekmelettin İHSANOĞLU (Istanbul), Dr. Adnan KADRIĆ (Sarajevo), Dr. Behija ZLATAR (Sarajevo)


2010

Korica

Br. 59 (2010): Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednica: Dr. Lejla GAZIĆ

Članovi redakcije

Dr. Milan ADAMOVIĆ (Göttingen), Akademik Muḥammad M. AL-ARNĀŪṬ (Mafraq), Dr. Ekrem ČAUŠEVIĆ (Zagreb), Akademik Esad DURAKOVIĆ (Sarajevo), Dr. Kerima FILAN (Sarajevo), Dr. Ekmelettin İHSANOĞLU (Istanbul), Dr. Namir KARAHALILOVIĆ (Sarajevo), Dr. Behija ZLATAR (Sarajevo)


2009

Korica

Br. 58 (2009): Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednica: Dr. Lejla GAZIĆ

Članovi redakcije
Dr. Milan ADAMOVIĆ (Göttingen), Akademik Muhammad M. AL-ARNAUT (Mafraq), Dr. Ekrem ČAUŠEVIĆ (Zagreb), Akademik Esad DURAKOVIĆ (Sarajevo), Dr. Kerima FILAN (Sarajevo), Dr. Ekmelettin İHSANOĞLU (Istanbul), Dr. Namir KARAHALILOVIĆ (Sarajevo), Dr. Amir LJUBOVIĆ (Sarajevo)


2008

Korica

Br. 57 (2008): Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednica: Dr. Lejla GAZIĆ

Članovi redakcije

Dr. Milan ADAMOVIĆ (Göttingen), Akademik Muhammad M. AL-ARNAUT (Mafraq), Dr. Ekrem ČAUŠEVIĆ (Zagreb), Akademik Esad DURAKOVIĆ (Sarajevo), Dr. Kerima FILAN (Sarajevo), Dr. Ekmelettin İHSANOĞLU (Istanbul), Dr. Namir KARAHALILOVIĆ (Sarajevo), Dr. Amir LJUBOVIĆ (Sarajevo), Dr. Fehim NAMETAK (Sarajevo), Dr. Behija ZLATAR (Sarajevo)


2007

Korica

Br. 56 (2007): Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednica: Dr. Lejla GAZIĆ

Članovi redakcije

Dr. Milan ADAMOVIĆ (Göttingen), Akademik Muhammad M. AL-ARNAUT (Mafraq), Dr. Ekrem ČAUŠEVIĆ (Zagreb), Akademik Esad DURAKOVIĆ (Sarajevo), Kerima FILAN (Sarajevo), Dr. Ekmelettin İHSANOĞLU (Istanbul), Dr. Namir KARAHALILOVIĆ (Sarajevo), Dr. Amir LJUBOVIĆ (Sarajevo), Dr. Fehim NAMETAK (Sarajevo), Dr. Behija ZLATAR (Sarajevo)


2006

Korica

Br. 55 (2006): Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednica: Dr. Behija ZLATAR

Članovi redakcije 

Dr. Milan ADAMOVIĆ (Göttingen), Akademik Mu¢ammad M. AL-ARNÄÜÐ (Mafraq), Dr. Ekrem ČAUŠEVIĆ (Zagreb), Akademik Esad DURAKOVIĆ (Sarajevo), Dr. Kerima FILAN (Sarajevo), Dr. Lejla GAZIĆ (Sarajevo), Dr. Ekmelettin IHSANOĞLU (Istanbul), Dr. Amir LJUBOVIĆ (Sarajevo), Dr. Fehim NAMETAK (Sarajevo)


2005

Korica

Br. 54 (2005): Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednica: Dr. Behija ZLATAR

Čla­novi redakcije

Dr. Milan ADAMOVIĆ (Göttingen), Akademik Mu¢ammad M. AL-ARNÄÜÐ (Mafraq), Dr. Ekrem ČAUŠEVIĆ (Zagreb), Akademik Esad DURAKOVIĆ (Sarajevo), Dr. Kerima FILAN (Sarajevo), Dr. Lejla GAZIĆ (Sarajevo), Dr. Ekmelettin IHSANOĞLU (Istanbul), Dr. Amir LJUBOVIĆ (Sarajevo), Dr. Fehim NAMETAK (Sarajevo)


2004

Korica

Br. 52-53 (2004): Prilozi za orijentalnu filologiju

U povodu 60-godišnjice života prof. dr. Fehima Nametka

Urednica: Mr. Lejla GAZIĆ

Članovi redakcije

Dr. Milan ADAMOVIĆ (Göttingen), Akademik Muhammad M. AL-ARNÂÜT (Mafraq), Dr. Ekrem ČAUŠEVIĆ (Zagreb), Akademik Esad DURAKOVIĆ (Sarajevo), Dr. Kerima FİLAN (Sarajevo), Dr. Ekmelettin İHSANOĞLU (Istanbul), Dr. Amir LJUBOVIĆ (Sarajevo), Dr. Fehim NAMETAK (Sarajevo), Dr. Behija ZLATAR (Sarajevo)


2003

Korica

Br. 51 (2003): Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednica: Mr. LEJLA GAZIĆ

Članovi redakcije

Dr. AHMED S. ALIČIĆ, Akademik ESAD DURAKOVIĆ, Dr. KERIMA FILAN, Dr. AMIR LJUBOVIĆ, Dr. FEHIM NAMETAK, Dr. BEHIJA ZLATAR


2002

Korica

Br. 50 (2002): Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednik: Ahmed S. ALIČIĆ

Članovi redakcije

Esad DURAKOVIĆ, Lejla GAZIĆ, Amir LJUBOVIĆ, Fehim NAMETAK, Acc. (rhm.) Avdo SUĆESKA, Behija ZLATAR


2000

Korica

Br. 49 (2000): Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednik: Ahmed S. ALIČIĆ

Članovi redakcije

Esad DURAKOVIĆ, Lejla GAZIĆ, Amir LJUBOVIĆ, Fehim NAMETAK, Avdo SUĆESKA, Behija ZLATAR 


1999

Korica

Br. 47-48 (1999): Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednik: Mr. Lejla GAZIĆ

Članovi redakcije

Dr. Esad DURAKOVIĆ, Dr. Amir LJUBOVIĆ, Dr. Fehim NAMETAK, Akademik Avdo SUĆESKA, Dr. Behija ZLATAR


1997

Korica

Br. 46 (1997): Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednik: Mr. Lejla GAZIĆ

Članovi redakcije

Dr ESAD DURAKOVIĆ, Dr Amir LJUB0VIĆ, Dr Fehim NAMETAK, Dr Jusuf RAMIĆ, Akademik Avdo SUĆESKA


1996

Korica

Br. 44-45 (1996): Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednik: Dr Esad DURAKOVIĆ

Članovi redakcije

Mr Lejla GAZIĆ, Dr Amir LJUBOVIĆ, Dr Fehim NAMETAK, Dr Jusuf RAMIĆ, Akademik Avdo SUĆESKA


1995

Korica

Br. 42-43 (1995): Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednik: Dr Fehim NAMETAK

Članovi redakcije

Dr Esad DURAKOVIĆ, Mr Lejla GAZIĆ, Dr Amir LJUBOVIĆ, Dr Avdo SUĆESKA


1991

Korica

Br. 41 (1991): Prilozi za orijentalnu filologiju

Naučni skup "Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu"

Urednik: Dr Fehim NAMETAK

Članovi redakcije
Dr Dušanka BOJANIĆ (Beograd), Mr Lejla GAZiĆ (Sarajevo), Dr Nimettulah HAFIZ (Priitina), Dr Ismet Kasumović (Sarajevo); Dr Esad DURAKOVIĆ (Sarajevo), Dr Aleksandar STOJANOVSKI (Skopje) i Dr Ignacij VOJE (LJubljana)


Korica

Br. 40 (1991): Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednik: Dr Amir LJUBOVIĆ

Članovi redakcije

Dr Dušanka BOJANIĆ (Beograd), Mr Lejla GAZIĆ (Sarajevo),  Dr Nimetullah HAFIZ (Priština), Dr Ismet KASUMOVIć (Sarajevo), Dr Fehim NAMETAK (Sarajevo), Dr Aleksandar STOJANOVSKI (Skopje), Dr Ignacij VOJE (Ljubljana)


1990

Korica

Br. 39 (1990): Prilozi za orijentalnu filologiju

Naučni skup „Književnost Bosne i Hercegovine na orijentalnim jezicima - rezultati i perspektive"

Urednik: Dr Amir LJUBOVIĆ

Članovi redakcije

Dr Dušanka BOJANIĆ (Beograd), Dr Džemal Čehajić (Sarajevo), Mr Lejla GAZIĆ (Sarajevo), Dr Nimetullah HAFIZ (Priština), Dr Amir LJUBOVIĆ (Sarajevo), Dr Ismet KASUMOVIĆ (Sarajevo), Dr Aleksandar STOJANOVSKI (Skopje) i Dr Ignacij VOJE (Ljubljana)


1989

Korica

Br. 38 (1989): Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednik: Mr Ahmed ALIČIĆ

Članovi redakcije

Dr Dušanka BOJANIĆ (Beograd), Dr Džemal ĆEHAJIĆ (Sarajevo), Mr Lejla GAZIĆ (Sarajevo), Dr Nimetullah HAFIZ (Priština), Dr Amir LJUBOVIĆ (Saajevo), Dr Fehim NAMETAK (Sarajevo), Fehim SPAHO (Sarajevo), Dr Aleksandar STOJANOVSKI (Skopje), i Dr Ignacij VOJE (Ljubljana)


1988

Korica

Br. 37 (1988): Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednik: Ahmed ALIČIĆ

Članovi redakcije

Dr Dušanka BOJANIĆ (Beograd), Dr Džemal ĆEHAJIĆ (Sarajevo), Mr Lejla GAZIĆ (Sarajevo), Dr Nimetullah HAFIZ (Priština), Mr Amir LJUBOVIĆ (Sarajevo), Dr Fehim NAMETAK (Sarajevo), Fehim SPAHO (Sarajevo), Dr Aleksandar STOJANOVSKI (Skopje) i Dr Ignacij VOJE (Ljubljana)


1 - 25 of 49 Items     1 2 > >>