Književnost egzila i egzil u književnosti: Bošnjaci u Turskoj

Amina Šiljak-Jesenković

Sažetak

Brojnost potomaka bošnjačkih iseljenika u Anadoliji potakla nas je da pro­pitamo pitanje postojanja književnosti egzila u ovoj zajednici; kao i teme iseljavanja Bošnjaka u Tursku u književnim tekstovima.

U ovom radu donosimo biografske podatke autora bošnjačkog porijekla i uka­zujemo na elemente književnosti egzila u njihovom djelu: Mehmet Ruhi Turan (1900–1981); Ahmet Cemil Miroğlu – Asri (1907–1971); Memduh Cumhur (1947-2018); Cemil Kavukçu (1955); Yavuz Bubik (1940). Također; u naš korpus uvrstili smo i romane Gözüm Yaşı Tuna Selidir Şimdi Selme Fındıklı i Cüda Halila İbrahima Izgia - autora u čijim biografskim podacima ne nalazimo nikakve informacije o njihovom bošnjačkom porijeklu; međutim; u središtu spomenutih romana je priča o iseljavanju Bošnjaka u Anadoliju i Palestinu pod osmanskom upravom.

Priče o okolnostima koje su uvjetovale iseljavanje; o traumi napuštanja doma; drugosti; identitetu; nadi da će se vratiti; nostalgiji – više od stoljeća poslije; nakon gubitka i bosanskog jezičnog identiteta; progovaraju kroz književni tekst na turskom jeziku.

----------------------------------------------------------

Literature of Exile and Exile in Literature: Bosniaks in Turkey

The number of descendants of Bosniak migrants in Anatolia has led us to examine the issue of existence of literature of exile in this community; as well as the theme of Bosniak migration to Turkey in literary texts.

This paper presents biographies of authors of Bosniak origin and indicates elements of literature of exile in their work: Mehmet Ruhi Turan (1900-1981); Ahmet Cemil Miroğlu – Asri (1907-1971); Memduh Cumhur (1947-2018); Cemil Kavukçu (1955- ); Yavuz Bubik (1940-). The corpus also includes the novels Gözüm Yaşı Tuna Selidir Şimdi by Selm Fındıklı and Cüda by Halil İbrahima Izgi – authors whose biographies include no information about their Bosniak ancestry; but their novels focus on migration of Bosniaks to Anatolia and Ottoman-governed Palestine.

Stories about the circumstances that led to migration; about the trauma of leaving home; about otherness; identity; hopes for return; nostalgia – more than a century later; after the loss of even the Bosnian linguistic identity; speak through literary text in the Turkish language.

Ključne riječi

Bošnjaci u Turskoj; egzil i ponovljeni egzil; povratak; identitet; nostalgija; Bosniaks in Turkey; exile; repeated exile; return; identity; nostalgia

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.