Bisera Nurudinović – bibliotekar i bibliograf (1928.- 2012.)

Mubera Bavčić

Sažetak

Bisera Nurudinović ulazi u red najistaknutijih bibliografa u području orijentalistike u našoj zemlji i šire. U vremenu kada su mnoge biblioteke stradale, a neke pretvorene u pepeo poput biblioteke Orijentalnog instituta ili Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, bibliografije ostaju trajni podsjetnik o štampanim izdanjima minulih godina. Tako su tri knjige Bibliografije jugoslovenske orijentalistike, objavljene u okviru edicije Posebna izdanja Orijentalnog instituta, nezaobilazna literatura i putokaz istraživačima u oblasti arabistike, turkologije, iranistike, historije i orijentalno-islamske kulture i civilizacije. Bibliografije izdanja Orijentalnog instituta, kao i bibliografije nekoliko istaknutih istraživača-osmanista predstavljaju također vrijedan doprinos budućim istraživačima. Pored bibliografija, Bisera Nurudinović je objavila članak pod nazivom Bosanske salname (1866-1878 i 1882-1893), u kojem je stručno obradila ovaj godišnjak, a koristi se kao svojevrstan vodič za aktuelnu digitalizaciju starih časopisa iz druge polovine 19. stoljeća. Bisera Nurudinović je učestvovala u prevođenju Vakufnama iz Bosne i Hercegovine za XV i XVI vijek, objavljenih u okviru edicije Monumenta Turcica, a potom i u broširanom izdanju BZK “Preporod” Banja Luka. 

----------------------------------------------------------

Bisera Nurudinović – librarian and ibliographer (1928-2012)

Bisera Nurudinović is one of the most prominent bibliographers in the field of Oriental Studies both in Bosnia and Herzegovina and abroad. At a time when many libraries were destroyed, and some turned to ashes like the library of the Oriental Institute or the National and University Library of Bosnia and Herzegovina, bibliographies remain a permanent reminder of printed publications from the past. So were the three books of Bibliography of Yugoslav Oriental Studies, published within the edition Special editions of the Oriental Institute, an unavoidable reference and guide to researchers in the fields of arabistics, turkology, Iranian studies, history and Islamic culture and civilization. Bibliographies of editions of the Oriental Institute, as well as bibliographies of several prominent Ottomanist researchers also represent a valuable contribution to future research. In addition to bibliographies, Bisera Nurudinović has published an article titled Bosnian Salnamas (1866-1878 and 1882-1893), which expertly deals with this yearbook (official annual report), and which is used as a guide for the actual digitization of old magazines from the second half of the 19th century. Bisera Nurudinović participated in translating Waqfnamas from Bosnia and Herzegovina for the 15th and 16th century, published as a part of the edition Monumenta Turcica, followed by a paperback edition with Bosnian Cultural Community “Preporod” Banja Luka as publisher.

Ključne riječi

Bisera Nurudinović; bibliografije; jugoslovenska orijentalistika; salname; vakufname; Bisera Nurudinović; bibliographies; Yugoslav oriental studies; salnamas; waqfnamas.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.