Književna baština bosanskih Muslimana u svjetlu evropske orijentalistike

Nenad Filipović

Sažetak

Autor u ovom radu daje osvrt na radove o književnoj baštini bosanskih Muslimana na orijentalnim jezicima koje su napisali evropski orijentalisti. Njegov cilj nije bilo bibliografsko inventarisanje podataka o svim relevantntnim radovima, nego prikaz metodološkog razvoja tih istraživanja U Evropi, kao i označavanje razlika koje se u evropskom pogledu na ovu baštinu uočavaju.

Dat je pregled početaka istraživanja, osvrt na najvažnije filološke poslove (katalozi i kritička izdanja), monografije i članke koji tretiraju i naše pitanje. U orijentalističkoj literaturi prvi prikazi ovog književnog stvaranja nalaze se u velikim historijskim pregledima turske poezije i arapske književnosti Hammera, Gibba i Brockelmanna. Među monografijama objavljenim u Evropi izdvajaju se dvije; Rypkina o Sabitu Užičaninu iz 1924. godine, odnosno knjiga Jasne Šamić o Hasan Kaimi-babi iz 1986. godine.

Sve do pojave radova Alexandrea Popovica u evropskoj orijentalistici se na ovo književno stvaranje gledalo kao na sastavni dio osmanske književnosti. Popovic je otvorio niz pitanja metodološke prirode u izučavanju te književnosti. Pored toga, on već duži niz godina provodi sveobuhvatna prosopografska i književnohistorijska istraživanja književnosti na orijentalnim jezicima u jugoistočnoj Evropi te na Balkanu.

------------------------------------------------------------

Literary heritage of Bosnian Muslims writien in Oriental languages In the lightof european oriental studies

The present paper is the author's review of the works concerning literary heritage of the Bosnian Moslems which were written by European orientalists. The author's intention was not to give a bibliographical inventory of the data about all the relevant works, but to present metodological development of that studies in Europe, and to mark the noticable differences in the European standpoints of the heritage in question.

A survey of the beginning of the researches is given, as well as the review of the most important philological works (catalogues and critical editions), monographies and articles treating this problem. As for the oriental studies literature, the first reviews ofthe literary works of Bosnian Moslems are found in the great historical surveys of Turkish poetry and Arabic literature written by Hammer, Gibb and Brockelmann. Among the monographies published in Europe two are distinguished: J. Rypka's monography about Sabit of Užice, from 1924, and the book of Jasna Šamić about Hasan Kaimi-baba, from 1986.

Up to the Alexandre Popovic's works, European oriental studies have treated these literary works as an integral part of the Ottoman Iiterature. Popovic started a number of metodological questions concerning the study of this literature. Apart from that, he is being engaged for a many years in the all-inclusive prosographical and literary-historical researches ofthe literature written in orientallanguages in South-East Europe and Balkans.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.