Prilog prevođenju osmanskih dokumenata i interpretacijama prevoda

Azra Gadžo-Kasumović

Sažetak

U radu pod naslovom Prilog prevođenju osmanskih dokumenata i interpretacijama prevoda govori se o važnosti preciznih i cjelovitih prijevoda osmanskih dokumenata za izučavanje lokalne bosanske sredine s posebnim osvrtom na sidžile. Također se govori, općenito, o ranije praktikovanom odnosu prema prevodima i prema nečijoj već prevedenoj osmanskoj građi kao i o problemima sa kojim se susreće prevodilac posebno prilikom prevođenja onih deftera ili sidžila koji obuhvataju različit spektar tema. Ističe se i važnost ujednačavanja terminologije s ciljem da najbliže odlsikava brojne historijske pojave i pojmove osmanskog perioda. Donose se i neki konkretni primjeri da ukažu na svu složenost prenošenja termina i pojmova iz historijskog osmanskog rukopisa na naš jezik. U tom pogledu skreće se pažnja na potrebu tretiranja cjelovitih prevoda osmanskih dokumenata sa svom potrebnom naučnom aparaturom kao naučnog djela.

--------------------------------------------------------

Contribution to translation of Ottoman documents and their interpretation

The paper entitled Contribution to translation of Ottoman Documents and their Interpretation addresses the importance of precise and comprehensive translations of Ottoman documents used for studying of local Bosnian environment, with particular attention to Sharia court registers (sicills). It also deals with the general aspect of relationship with earlier practice in translations or with already translated Ottoman documents, as well as of problems faced by translators when translating Ottoman tax registers (defters) or sicills that encompass a variety of subjects. It points at the importance of equalization of terminology in order to achieve the closest possible description of numerous historical events and concepts of the Ottoman era. Some concrete examples are given to indicate the complexity of bringing terms and notions of the Ottoman period into our language. It is therefore highlighted that there exists a need to treat the translations of Ottoman documents with the use of any necessary scientific tools available.

Ključne riječi

osmanski dokumenti; prevođenost; prevedena građa; upotreba prevoda; korektnost; vrednovanje prevoda; definiranje termina; Ottoman documents; translatability; translated materials; use of translations; correctness; translation evaluation

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.