Jedan pogled na ortografske osobitosti arebice u bosanskoj elifnici Ibhramima Berbića

Adnan Kadrić

Sažetak

Ortografsko usavršavanje archice za potrebe pisanja na bosanskom jeziku u našim krajevima bilo je, prema nama dostupnim informacijama, posebno intenzivirano u drugoj polovini 19. stoljeća. Ovaj se rad bavi ortografskim osobitostima arcbice u Berbićevoj “Sa starom i novom jazijom bosanskoj elifnici”, štampanoj 1886. godine u Istanbulu. Pažnja je usmjerena naročito na bilježenje imenskih riječi (termina, općih i vlastitih imenica), glagola i nekih oblika pridjeva. Dat je osvrt i na ortografsko bilježenje turcizama i skrenuta pažnja na problem različitih vrsta njihove transmorfcmizacijc, tj. morfološke adaptacije morfofonološkom sustavu našega jezika. Na kraju rada, u skladu s nama dostupnim podacima, došli smo do zaključka da Bcrbićeva clifnica nije jedina elifnica koja je pisana za to vrijeme “potpuno novim načinom pisanja” i novim slovima. Ovakva otkrića bacaju novu svjetlost na teorije o Ibrahimu Bcrbiću kao reformatoru i inovatoru naše arebice, kao i na teorije o njegovom porijeklu. Ono što sa sigurnošću možemo tvrditi jeste to da se Berbić koristio načinom pisanja arebice čije su osobitosti navedene u ovom našem radu.

------------------------------------------

View of the orthographic peculiarities of the Arabic alphabet in Bosnian primer of Ibrahim Berbić

According to thc information available to the author of this work. the orthographic adaptation of the Arabic alphabet for the needs of writing in Bosnian language, was especially intense in the second half of 19m century. Subject of this work are the orthographic peculiarities of the Arabic alphabet in Berbić's "Wit.h the Old and the New Alphabet to the Bosnian Primer" (Sa starom i novom jazijom bosanskoj clifnici"), issued in 1889, in Istanbul. The cmphasis is put especially on the transcription of nominal words (proper and common nouns, terms), verbs and certain forms of adjeetives. This vvork also gives a rcvievv of orthographic representation of words of Turkish origin, and the problems of different versions of their transmorphemization, i.e. their morphological adaptation to morphophonological system of Bosnian language. The conclusion reached in the basis of the information available to the author, and given in the final part of this work is that Berbić's Primer was certainly not the only one written in what was considered to be "a whole new way of writing" and a new alphabet. Such discoveries enlighten the theories of İbrahim Berbić, being the reformer and the innovator of Arabic alphabet in Bosnian language, and his origin, in a new and different way. What we can be certain of is that Berbić had used the version of Arabic alphabet described in this work.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.