Geminirani konsonanti u Ljetopisu Mula Mustafe Bašeskije

Kerima Filan

Sažetak

Naše smo razmatranje usmjerili na bilježenje geminiranih konsonanata u tekstu Ljetopisa Mula Mustafe Bašeskije koji je napisan na turskom jeziku sa određenim elementima turskog govora u Bosni. Ova se dijalekatska obilježja mogu vidjeti i kroz način pisanja geminiranih konsonanata. Tako je utvrđeno da je Bašeskija neke korijenske turske riječi pisao redovno sa tašdidom {ilieru, kıssa), dok je u nekima tašdid samo mjestimično zabilježen {billur, çölle, üççer). S obzirom na to da je općenito geminiranje konsonanata turskom jeziku strana kategorija, ova se sekundama geminacija smatra obilježjem turskog govora u Bosni.

Dalje su razmotreni primjeri riječi sa etimološkim geminatima koje su u Ljetopisu zabilježene bez tašdida.

Na jednoj strani ukazano je na primjere koji su u turskom jeziku našli široku upotrebu u obliku sa reduciranim geminatom, pa su takve bile korištene i u bosanskom turskom dijalektu. Na ovu je glasovnu promjenu u tekstu Ljetopisa ukazano upornim pisanjem lekseme bez tašdlda (kasab) ili izmijenjenom grafijom (saraç, tabak).

Na drugoj strani ukazano je na primjere koji u Ljetopisu imaju veliku frekventnost, a redovno su napisani bez tašdida (bakâl', dukan). Ovi su primjeri ocijenjeni kao signal reduciranja geminata u dijalektu. U razmatranje su uzeti i primjeri koji su u Ljetopisu samo na određenim mjestima zabilježeni bez tašdida, a takvi su inače u bosanskom jeziku poznati bez geminata (teferič, Muharem, mejt).

------------------------------------------------------------

Geminated consonants in the Chronicle by Mula Mustafa Bašeskija

The subject of this work are the geminated consonants in The Chronicle (Ljetopis) by Mula Mustafa Bašeskija, that were written in Turkish, with certain elements of the Turkish used by the people of Bosnia and Herzegovina. This dialectic pecuharities are clearly shown by the way geminated consonants are vmtten. It has been discovered that Bašeskija wrote some of the Turkish words with tasdîd (illerii, kıssa), while the others have tašdid only partially (billur, çölle, üççer). Considering the fact that the gemination of the consonants is an unknown category in Turkish language, this secondary gemination is considered to be the characteristic of Turkish spoken by the population of Bosnia.

Further on, this work gives a review of words with etymological gemination vvritten without tasdîd in The Chronicle.

On the one hand, it has been pointed out to the examples widely used in Turkish with reduced gemination, and adopted as suchin Bosnian dialect of Turkish. In the text of The Chronicle, this phonetic change is shown by the spelling of the lexeme without the tasdîd (kasab) or with modified spelhng (saraç, tabak).

On the other hand, it has shown the examples frequently used in The Chronicle, that are written without tasdîd (bakâl, dukan). These examples are rated as the indicator of the reduction of the gemination in the dialect. The work also describes examples that are written without tasdîd only in specific places in The Chronicle, and that are known to Bosnian language without gemination (teferič, Muharem, mejt).

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.