Turske poslovice iz Bosne i Hercegovine

Ekrem Čaušević

Sažetak

U radu ‘Turske poslovice iz Bosne i Hercegovine’, autor donosi 214 poslovica. Te poslovice su skupljene iz tekstova koje je Josip Dragomanović dodao svojim prijevodima Osmanske gramatike Kavâid-i Osmâniye (Sarajevo 1873?) i dva latinična rukopisa koji su pohranjeni u manastiru Svetog Duha u Fojnici (Bosna i Hercegovina). Prvi rukopis (ustvari kodeks) nosi broj 8 u manastirskoj biblioteci, dok drugi, pod naslovom Slovnica, tj. Gramatika, ima novi inventarni broj 19572. Autor ovog rada u svoj popis ne uključuje deset poslovica zabilježenih u Ljetopisu sveštenika Nikole Lašvanina (18. st.), nego ih posebno pominje i komentira. Autor je uspio pratiti većinu ovih poslovica (često u novijoj lingvističkoj formi i stilu) kroz suvremene turske zbirke poslovica i izraza koje su mu bile dostupne. Međutim, za više od četvrtine tih poslovica i izraza nije nađena potvrda na suvremenom jeziku. Po tome je ova zbirka zanimljiva, posebno što sadrži poslovice koje do sada nisu zabilježene. Osim što je zanimljiv sa aspekta turkologije, ovaj materijal može biti vrijedan i za kulturno-historijski istraživački rad.

------------------------------------------------------------------------

Turkish Proverbs from Bosnia and Herzegovina

In the paper ‘Turkish Proverbs from Bosnia and Herzegovina’ the author presents the material of 214 proverbs in total. These have been gathered from texts Josip Dragomanović added to his translation of Osmanli grammar of Kavâid-i Osmâniye (Sarajevo 1873.?), and two Latin script manuscripts, stored in the Library of Holy Ghost Monastery in Fojnica (Bosnia and Herzegovina). The first manuscript (actually a codex) has the Monastery Library entry of 8, while the other, entitled the Letter Book (Slovnica, i.e. Grammar Book), has a new inventory number of 19572. In his list, the author of this paper does not include the ten proverbs recorded in the Histories (Ljetopis) of priest Nikola Lašvanin (18. c.), but does separately mention them and comments on them. The author has managed to track, through the contemporary Turkish proverb and idiom compendiums available to him, most of these proverbs (often in newer linguistic form and stylistic variation). However, for more than one-fourth of proverbs and expressions no substantiation has been found in the contemporary tongue. This fact makes the collection interesting, especially because of its containing so far unrecorded proverbs. Except from the Turkish Studies aspect, this material can prove to be worthwhile for cultural and historic research as well.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.