Omanović-Veladžić, Alma. “Sarajevo Gureba-Defter from 1261/1845”. Prilozi za orijentalnu filologiju 72, no. 72 (November 12, 2023): 117–146. Accessed July 19, 2024. https://pof.ois.unsa.ba/index.php/pof/article/view/944.