(1)
Omanović-Veladžić, A. . Sarajevo Gureba-Defter from 1261/1845. POF 2023, 72, 117-146.