Reviews

Authors

  • POF Grupa autora

Abstract

Mahmud Derviš, Sabrana djela (Esad Duraković)

Olga Vladimirovna Sarıgöz, Praktičeskaja grammatika sovremennogo tureckogo jazyka (v dialogah i tablično-shematičeskih objasnenijah) (Ekrem Čaušević)

Amina Šiljak-Jesenković, Re/konstrukcija priča o Lj/ljubavi: fabule i izbor stihova iz mesnevija u prijevodu na bosanski jezik (Madžida Mašić)

Emrah Seljaci, Poezija Fevzija Mostarca na osmanskom turskom jeziku (Madžida Mašić)

Aladin Husić, Devširma u Bosni: o regrutaciji Bosanaca u janjičare (Muamer Hodžić)

Elma Korić, Oblikovanje granica Bosne: Bosna u ahdnamama i hududnamama iz 16. i 17. stoljeća (Aladin Husić)

Faruk Taslidža, Između ratova – na granici svjetova: društveno-privredni odnosi Hercegovačkog sandžaka u prvoj polovini XVII stoljeća: (1606–1645) (Emina Mostić)

Hana Younis, A qadi in the Christian Empire (Amir Džinić)

Dijana Pinjuh, Anđelko Vlašić, Tragom Evlije Čelebija kroz Hercegovački sandžak (Dino Mujadžević)

Uloga i značaj Gazi Husrev-bega u historiji Bosne i Hercegovine: zbornik radova sa naučnog skupa “Uloga i značaj Gazi Husrev-bega u historiji Bosne i Hercegovine” Sarajevo, 22. septembar 2021. godine (Madžida Mašić)

Zamišljanje žene, o ideološkim i kulturnim konceptima ženskog roda u povijesti Bosne i Hercegovine (Edin Omerčić)

Dženita Karić, Bosnian Hajj Literature: Multiple Paths to the Holy (Amer Maslo)

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, Svezak treći. (Madžida Mašić)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

12.11.2023

How to Cite

Grupa autora, P. (2023). Reviews. Prilozi Za Orijentalnu Filologiju, 72(72), 331–372. Retrieved from https://pof.ois.unsa.ba/index.php/pof/article/view/951

Issue

Section

Reviews