Otvori indeks naslova

Izdanja Naslov
Br. 50 (2002): Prilozi za orijentalnu filologiju Geminated consonants in the Chronicle by Mula Mustafa Bašeskija Sažetak PDF
Kerima Filan
Br. 47-48 (1999): Prilozi za orijentalnu filologiju Geminirani konsonanti u Ljetopisu Mula Mustafe Bašeskije Sažetak PDF
Kerima Filan
Br. 54 (2005): Prilozi za orijentalnu filologiju Geografsko-statistički opis Bosanskog pašaluka iz treće decenije 17. vijeka Sažetak PDF
Nedim Zahirović
Br. 55 (2006): Prilozi za orijentalnu filologiju Glagoli nawāsih al-ibtidā’ u arapskom jeziku Detalji PDF
Mustafa Jahić
Br. 51 (2003): Prilozi za orijentalnu filologiju Glagolski aspekt u perzijskom i bosanskom jeziku Sažetak PDF
Sabaheta Gačanin
Br. 6-7 (1958): Prilozi za orijentalnu filologiju i istoriju jugoslovenskih naroda pod turskom vladavinom Glavni carigradski arhiv i ispisi iz njega Detalji PDF
Fehim Bajraktarević
Br. 64 (2015): Prilozi za orijentalnu filologiju Gledišta o jeziku visočanina Osmana Šuglija, pisca iz 17. stoljeća Sažetak PDF
Kerima Filan
Br. 44-45 (1996): Prilozi za orijentalnu filologiju Globusi zemlje Saliha Hadžihusejnovića Muvekita Sažetak PDF
Jasminko Mulaomerović, Edina Sikirić
Br. 62 (2013): Prilozi za orijentalnu filologiju Gnomički i ironijski diskurs u poeziji Abū al-Ṭayyiba al-Mutanabbīja Sažetak PDF
Munir Mujić
Br. 50 (2002): Prilozi za orijentalnu filologiju Haşan Kāfi Pruščak (Haşan Kâfıb. Türhân b. Dâwüd b. Ya‘qüb az-Zıbî al-Āqhīşārī al-Bosnawī) Sažetak PDF
Hazim Šabanović
Br. 18-19 (1973): Prilozi za orijentalnu filologiju Hadži Mustafa Bošnjak-Muhlisi Sažetak PDF
Omer Mušić
Br. 67 (2018): Prilozi za orijentalnu filologiju Hadim Hajdar-paša: zaboravljeni vezir sultana Sulejmana Zakonodavca Sažetak PDF
Muamer Hodžić
Br. 35 (1986): Prilozi za orijentalnu filologiju Halil Inaldžik: problem pojave osmanske države Sažetak PDF
Jovan Đorđević
Br. 52-53 (2004): Prilozi za orijentalnu filologiju Hamid Hadžibegić (1898-1988) - (u povodu 15-godišnjice smrti) Detalji PDF
Mubera Bavčić
Br. 3-4 (1953): Prilozi za orijentalnu filologiju i istoriju jugoslovenskih naroda pod turskom vladavinom Hamzevije u svijetlu poslanica užičkog šejha Detalji PDF
Muhamed Hadžijahić
Br. 41 (1991): Prilozi za orijentalnu filologiju Hamzevuska i hurufijska jeres u Bosni kao reakcija na političku krizu osmanske imperije u drugoj polovini 16. vijeka Detalji PDF
Slobodan Ilić
Br. 14-15 (1969): Prilozi za orijentalnu filologiju Hasan Kafi Pruščak Sažetak PDF
Hazim Šabanović
Br. 59 (2010): Prilozi za orijentalnu filologiju Hasećija Mehmed Memiš-aga Mačković i sarajevska svakodnevnica Sažetak PDF
Alma Omanović-Veladžić
Br. 22-23 (1976): Prilozi za orijentalnu filologiju Hazim Šabanović (16. I 1916- 22. III 1971.) Detalji PDF
Salih H. Alić
Br. 3-4 (1953): Prilozi za orijentalnu filologiju i istoriju jugoslovenskih naroda pod turskom vladavinom Hidžretski kalendar i ostali kalendari kod islamskih naroda Detalji PDF
Muhamed Kantardžić
Br. 67 (2018): Prilozi za orijentalnu filologiju Hiperbola u panegiričkoj poeziji Salahija Uššakija na arapskom jeziku Sažetak PDF
Berin Bajrić
Br. 40 (1991): Prilozi za orijentalnu filologiju Homonimija u arapskoj leksici Sažetak PDF
Teufik Muftić
Br. 46 (1997): Prilozi za orijentalnu filologiju Hrišćansko zadužbinarstvo u periodu osmanske uprave Sažetak Untitled PDF
Olga Zirojević
Br. 31 (1981): Prilozi za orijentalnu filologiju Hududnama čiftluka Kizlarage Mustafe iz 1591. godine na kojem je osnovan . Mrkonjić-grad Sažetak PDF
Salih Trako
Br. 20-21 (1974): Prilozi za orijentalnu filologiju Hududnama Bosanskog vilajeta prema Austriji poslije Karlovačkog mira Sažetak PDF
Ešref Kovačević
201 - 225 of 871 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>