Otvori indeks naslova

Izdanja Naslov
Br. 8-9 (1959): Prilozi za orijentalnu filologiju Zakonska odredba (kānūn) o tuzlanskim solanama Detalji PDF
Adem Handžić
Br. 41 (1991): Prilozi za orijentalnu filologiju Zamke oko islamske i bošnjačke kulture Detalji PDF
Muzafer Hadžagić
Br. 61 (2012): Prilozi za orijentalnu filologiju Zaostavština umrlih u Hronici Muhameda Enverija Kadića (1800-1815) Sažetak PDF
Alma Omanović-Veladžić
Br. 1 (1950): Прилози за оријенталну филологију и историју југословенских народа под турском впадавином Zemlja i narod u Anadoliji u XIV i XV stoljeću Sažetak PDF
I. Hakki Uzunçarṣilioglu
Br. 60 (2011): Prilozi za orijentalnu filologiju Značaj Bosne za razumijevanje osmanskog pravnog sustava i osmanske pravne prakse Sažetak PDF
Snježana Buzov
Br. 60 (2011): Prilozi za orijentalnu filologiju Značaj edicije Monumenta Turcica Historiam Slavorum Meridionalium Illustrantia za izučavanje historije Bosne i Hercegovine u osmanskom periodu Sažetak PDF
Elma Korić
Br. 60 (2011): Prilozi za orijentalnu filologiju Značaj izdanja Orijentalnog instituta u izučavanju naše kulturne baštine Sažetak PDF
Lejla Gazić
Br. 60 (2011): Prilozi za orijentalnu filologiju Značaj izučavanja baštine na perzijskom jeziku u Orijentalnom institutu Sažetak PDF
Sabaheta Gačanin
Br. 52-53 (2004): Prilozi za orijentalnu filologiju Značenja prijedloga [ÄZ] u perzijskom jeziku i njegovi prijevodni ekvivalenti u bosanskom jeziku Sažetak PDF
Dženita Imamović-Haverić
Br. 62 (2013): Prilozi za orijentalnu filologiju Značenjsko-gramatičke sličnosti i razlike turskog akuzativa i ablativa u prostornim značenjima Sažetak PDF
Barbara Kerovec
Br. 52-53 (2004): Prilozi za orijentalnu filologiju Znanstveni i stručni rad Fehima Nametka Detalji PDF
Amir Ljubović
Br. 30 (1980): Prilozi za orijentalnu filologiju Zur entwicklung der Osmanischen rechts- und verwaltungssprache im reformzeitalter (1839/40-1864/67) Sažetak PDF
Hans-Jürgen Kornrumpf
Br. 1 (1950): Прилози за оријенталну филологију и историју југословенских народа под турском впадавином Критика, оцјене и прикази Detalji PDF
POF Grupa autora
Br. 5 (1955): Prilozi za orijentalnu filologiju i istoriju jugoslovenskih naroda pod turskom vladavinom Прилог проучавању сарајевских кујунџија Sažetak PDF
Петар Момировић
Br. 1 (1950): Прилози за оријенталну филологију и историју југословенских народа под турском впадавином Примедбе уз моја издања турских канун-нама Detalji PDF
POF Grupa autora
Br. 6-7 (1958): Prilozi za orijentalnu filologiju i istoriju jugoslovenskih naroda pod turskom vladavinom О intensifikaciji u arapskom Detalji PDF
Teufik Muftić
Br. 2 (1952): Prilozi za orijentalnu filologiju i istoriju jugoslovenskih naroda pod turskom vladavinom О izrazu „tahvil“ Detalji PDF
Nedim Filipović
Br. 5 (1955): Prilozi za orijentalnu filologiju i istoriju jugoslovenskih naroda pod turskom vladavinom О kauzativu u novoindiskim jezicima Zeban-i urdu i Rromenđi čhib Detalji PDF
Rade Uhlik
Br. 1 (1950): Прилози за оријенталну филологију и историју југословенских народа под турском впадавином Некретна добра Aхмед паше Херцеговића у Дубровнику избор за пљaчку Дубровачке Републике Detalji PDF
Глиша Елезовић
Br. 1 (1950): Прилози за оријенталну филологију и историју југословенских народа под турском впадавином Турски документи о почетку устанка у Херцеговини и Босни Detalji PDF
Хамид Хаџибегић
Br. 2 (1952): Prilozi za orijentalnu filologiju i istoriju jugoslovenskih naroda pod turskom vladavinom Из посмртних рукописа Ахмет Џевдет паше Detalji PDF
Глиша Елезовић
Br. 3-4 (1953): Prilozi za orijentalnu filologiju i istoriju jugoslovenskih naroda pod turskom vladavinom Дефтери зa Црногорски санџак из bpemeнa Ckeндep-бeгa Црнојевића Detalji PDF
Bpaниcлab Ђypђeb
Br. 2 (1952): Prilozi za orijentalnu filologiju i istoriju jugoslovenskih naroda pod turskom vladavinom Дефтери зa Црногорски санџак из bpemeнa Ckeндep-бeгa Црнојевића Detalji PDF
Bpaниcлab Ђypђeb
Br. 1 (1950): Прилози за оријенталну филологију и историју југословенских народа под турском впадавином Дефтери за Црногорски санџак из времена Скендер-бега Црнојевића Detalji PDF
Бранислав Ђурђев
876 - 899 of 899 Items << < 31 32 33 34 35 36