Otvori indeks naslova

Izdanja Naslov
Br. 44-45 (1996): Prilozi za orijentalnu filologiju Vakuf-nama Salih-age, sina Mehmed-agina iz Bihaća Detalji PDF
Fehim Nametak
Br. 44-45 (1996): Prilozi za orijentalnu filologiju Vakuf-nama sarača Ismaila iz Trijebova Detalji PDF
Behija Zlatar
Br. 44-45 (1996): Prilozi za orijentalnu filologiju Vakuf-nama Sefer-spahije, sina Ferhada iz Banjaluke Detalji PDF
Bisera Nurudinović
Br. 52-53 (2004): Prilozi za orijentalnu filologiju Vakufname i vasijetnama Ali-paše Rizvanbegovića Stočevića Sažetak PDF
Izet Rizvanbegović
Br. 44-45 (1996): Prilozi za orijentalnu filologiju Vakuf-name iz Bosne i Hercegovine (XVII stoljeće) / Waqfnamahs in Bosnia and Herzegovina (the 17th century) Detalji PDF
POF Redakcija
Br. 44-45 (1996): Prilozi za orijentalnu filologiju Vakufski krediti u Sarajevu prema podacima iz sidžila sarajevskog kadije iz godine 973, 974. I 975/1564,65 i 66. Sažetak PDF
Avdo Sućeska
Br. 52-53 (2004): Prilozi za orijentalnu filologiju Vakufski objekti u Bosanskom sandžaku - sedma decenija 16. stoljeća - Sažetak PDF
Hatidža Čar-Drnda
Br. 66 (2017): Prilozi za orijentalnu filologiju Veliki vezir Mehmed-paša Sokolović i dijalektika moći Sažetak PDF
Muamer Hodžić
Br. 49 (2000): Prilozi za orijentalnu filologiju Veza esnafa u Bosni sa tekijom u Kiršehiru Sažetak PDF
Azra Gadžo-Kasumović
Br. 60 (2011): Prilozi za orijentalnu filologiju Višestruka tumačenja ‘ağā’iba (čudesnog) – na primjeru djela Risāla al-intiṣār li qidwa al-’aḫyār Ali-dede Bošnjaka – Sažetak PDF
Dženita Karić
Br. 40 (1991): Prilozi za orijentalnu filologiju Visoko u sastavu Osmanskog carstva - XV i XVI stoljeće Sažetak PDF
Hatidža Čar-Drnda
Br. 40 (1991): Prilozi za orijentalnu filologiju Vlasi Istrije na području Sjeverne Dalmacije u popisnim defterima 16. stoljeća Sažetak PDF
Snježana Buzov
Br. 41 (1991): Prilozi za orijentalnu filologiju Vlasi u Bosanskom sandžaku i islamizacija Detalji PDF
Snježana Buzov
Br. 56 (2007): Prilozi za orijentalnu filologiju Vojne prilike u splitsko-zadarskom zaleđu u 16. stoljeću - (osmanski serhat 1530-1573) Sažetak PDF
Aladin Husić
Br. 50 (2002): Prilozi za orijentalnu filologiju Works by Bosniaks in the field of logic in the Arabic language Sažetak PDF
Amir Ljubović
Br. 30 (1980): Prilozi za orijentalnu filologiju XIXncu yüzyilin ikinci y arisinda Kosova eyaletinin iktisadi durumu Sažetak PDF
Skender Rizay
Br. 22-23 (1976): Prilozi za orijentalnu filologiju XVI. Asrın ikinci Yarış’ında Türkiye’de fiyat hareketleri Sažetak PDF
Omer Barkan
Br. 67 (2018): Prilozi za orijentalnu filologiju Yeni belgeler işiginda Abdülvehhab Ilhamî’nin idami meselesi / Pogubljenje Abdulvehaba Ilhamije u svjetlu novih izvora Sažetak PDF
Ömer Aksoy
Br. 61 (2012): Prilozi za orijentalnu filologiju Zaboravljeni sarajevski pjesnik Nihadi: Perzijski gazeli iz berlinskog rukopisa divana Sažetak PDF
Sabaheta Gačanin
Br. 5 (1955): Prilozi za orijentalnu filologiju i istoriju jugoslovenskih naroda pod turskom vladavinom Zadužbine Ćejvana Kethode u Hercegovini Sažetak PDF
Hivzija Hasandedić
Br. 66 (2017): Prilozi za orijentalnu filologiju Zadužbine Ferhad-paše Sokolovića kao impuls kulturnog i intelektualnog resursa Banje Luke: prva javna biblioteka Sažetak PDF
Sabaheta Gačanin
Br. 18-19 (1973): Prilozi za orijentalnu filologiju Zajednički motivi u Hiljadu i jednoj noći i u Vukovoj Zbirci narodnih pripovedaka i pesama Sažetak PDF
Nevena Krstić
Br. 8-9 (1959): Prilozi za orijentalnu filologiju Zakonska odredba (kānūn) o tuzlanskim solanama Detalji PDF
Adem Handžić
Br. 41 (1991): Prilozi za orijentalnu filologiju Zamke oko islamske i bošnjačke kulture Detalji PDF
Muzafer Hadžagić
Br. 61 (2012): Prilozi za orijentalnu filologiju Zaostavština umrlih u Hronici Muhameda Enverija Kadića (1800-1815) Sažetak PDF
Alma Omanović-Veladžić
826 - 850 of 871 Items << < 29 30 31 32 33 34 35 > >>