Detalji autora

Gadžo-Kasumović, Azra, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina