Br. 58 (2009)

Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednica: Dr. Lejla GAZIĆ

Članovi redakcije
Dr. Milan ADAMOVIĆ (Göttingen), Akademik Muhammad M. AL-ARNAUT (Mafraq), Dr. Ekrem ČAUŠEVIĆ (Zagreb), Akademik Esad DURAKOVIĆ (Sarajevo), Dr. Kerima FILAN (Sarajevo), Dr. Ekmelettin İHSANOĞLU (Istanbul), Dr. Namir KARAHALILOVIĆ (Sarajevo), Dr. Amir LJUBOVIĆ (Sarajevo)

Sadržaj

Izvorni naučni radovi / Original Scientific Papers

Sabaheta Gačanin
PDF
7-32
Esad Duraković
PDF
33-72
Berin Bajrić
PDF
73-96
Adnan Kadrić
PDF
97-124
Namir Karahalilović
PDF
125-137
Mladen Glavina
PDF
139-166
Ekrem Čaušević, marta Andrić
PDF
167-178
Alma Omanović-Veladžić
PDF
179-203

Jubileji / Anniversaries

Četrdeset godina znanstvene i akademske karijere prof. dr. Hansa Daibera
Amir Ljubović
PDF
205-213

Prikazi / Reviews

POF Grupa autora
PDF
215-246