Br. 59 (2010)

Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednica: Dr. Lejla GAZIĆ

Članovi redakcije

Dr. Milan ADAMOVIĆ (Göttingen), Akademik Muḥammad M. AL-ARNĀŪṬ (Mafraq), Dr. Ekrem ČAUŠEVIĆ (Zagreb), Akademik Esad DURAKOVIĆ (Sarajevo), Dr. Kerima FILAN (Sarajevo), Dr. Ekmelettin İHSANOĞLU (Istanbul), Dr. Namir KARAHALILOVIĆ (Sarajevo), Dr. Behija ZLATAR (Sarajevo)

Sadržaj

In Memoriam

Prof. Salih Trako (1924-2010)
Fehim Nametak
PDF
7-10

Izvorni naučni radovi / Original Scientific Papers

Sabaheta Gačanin
PDF
11-57
Dželila Babović
PDF
59-74
Dženita Karić
PDF
75-95
Mirza Sarajkić
PDF
97-107
Adnan Kadrić
PDF
109-134
Hatidža Čar-Drnda
PDF
135-146
Nenad Filipović
PDF
147-202

Prilozi / Articles

Haso Popara
PDF
203-214
Alma Omanović-Veladžić
PDF
215-225

Bibliografija / Bibliographies

Pregled izdanja Orijentalnog instituta 1998-2009. sa bibliografijom radova u POF-u 46-58
Madžida Mašić
PDF
227-263
Bibliografija radova Saliha Trake
Mubera Bavčić
PDF
265-277

Prikazi / Reviews

POF Grupa autora
PDF
279-316