Br. 66 (2017)

Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednik: Dr. Amina ŠILJAK-JESENKOVIĆ

Članovi redakcije

Akademik Muḥammad M. AL-ARNAUṬ (Mafraq), Dr. Dželila BABOVIĆ (Sarajevo), Dr. Berin BAJRIĆ (Sarajevo), Dr. Snježana BUZOV (Ohio), Dr. Ekrem ČAUŠEVIĆ (Zagreb), Akademik Esad DURAKOVIĆ (Sarajevo), Dr. Kerima FILAN (Sarajevo), Dr. Muamer HODŽIĆ (Sarajevo), Dr. Adnan KADRIĆ (Sarajevo), Dr. Mahmut Erol KILIÇ (Istanbul), Dr. Hatice ORUÇ (Ankara), Dr. Enes PELIDIJA (Sarajevo), Dr. Gisela PROCHÁZKA-EISL (Wien), Dr. Nedim ZAHIROVIĆ (Leipzig)

Sadržaj

Radovi sa Međunarodnog naučnog skupa „Mehmed-paša Sokolović i porodica Sokolović kroz historiju“ (oktobar 2016) / Meh

Adnan Kadrić
PDF
9-24
Muamer Hodžić
PDF
25-48
Nedim Zahirović
PDF
49-61
Elma Korić
PDF
63-82
Mehmet Cemal Öztürk
PDF
83-97
Fazileta Hafizović
PDF
99-109
Sabaheta Gačanin
PDF
111-133
Haris Dervišević, Aida Smailbegović
PDF
135-152

Izvorni naučni radovi / Original Scientific Papers

Dželila Babović, Berin Bajrić
PDF
153-178
Azra Abadžić Navaey
PDF
179-212
Elvir Musić
PDF
213-229
Kristijan Juran
PDF
231-239
Faruk Taslidža
PDF
241-261
Dželila Babović, Madžida Mašić
PDF
263-288

Prikazi / Reviews

POF Grupa autora
PDF
289-336