Br. 2 (1952)

Prilozi za orijentalnu filologiju i istoriju jugoslovenskih naroda pod turskom vladavinom

REDAKCIJA:

Dr Branislav ĐURĐEV, Nedim FILIPOVIĆ, Hamid HADŽIBEGiĆ, Dr šaćir SIKIRIĆ, Hazim ŠABANOVIĆ

Sadržaj

Članci / Articles

Dvije najstarije vakufname u Bosni
Hazim Šabanović
PDF
5-38
Дефтери зa Црногорски санџак из bpemeнa Ckeндep-бeгa Црнојевића
Bpaниcлab Ђypђeb
PDF
39-56
Nekoliko dokumenata о trgovini za vrijeme turske vladavine u našim zemljama
Nedim Filipović
PDF
57-81
Tri fermana iz prve polovice XVI stoljeća
Hamid Hadžibegić
PDF
83-94
Turski natpisi u Sarajevu iz XVI vijeka
Mehmed Mujezinović
PDF
95-114
Prilozi povijesti bosanskih gradova pod turskom upravom
Hamdija Kreševljaković
PDF
115-184
Poslanica Šejha Muhameda Užičanina beogradskom valiji Mehmed-paši
Omer Mušić
PDF
185-194
Jedna bujuruldija Huseijn-bega Gradaščevića
Muhamed A. Mujić
PDF
195-199
Odnos Crne Gore prema Orahovu u doba Njegoša
Наmid Hadžibegić
PDF
201-211
Izrazi evā'il, evāṣiṭ i evāḫir u datumima turskih spomenika
Hazim Šabanović
PDF
213-237

Prilozi / Contributions

О izrazu „tahvil“
Nedim Filipović
PDF
239-247
Natpisi na nadgrobnim spomenicima Malkoč-bega i njegovog sina Džafer-bega
Hazim Šabanović
PDF
249-258

Prevodi / Traductions

Из посмртних рукописа Ахмет Џевдет паше
Глиша Елезовић
PDF
259-314

Ustanove

Kratak osvrt na istorijat orijentalne zbirke Jugoslavenske akademije u Zagrebu
Sulejman Bajraktarević
PDF
315-317

Prikazi / Reviews

Kritika, ocjene i prikazi
POF Grupa autora
PDF
319-346