Br. 3-4 (1953)

Prilozi za orijentalnu filologiju i istoriju jugoslovenskih naroda pod turskom vladavinom

REDAKCIJA:

Dr Branislav ĐURĐEV, Nedim FILIPOVIĆ, Hamid HADŽIBEGiĆ, Dr šaćir SIKIRIĆ, Hazim ŠABANOVIĆ

Sadržaj

Članci / Articles

Jedan savremeni persiski izvor o bici na Kosovu
Fehim Bajraktarević
PDF
5-21
Od Stefana Dušana do Osmanskog Carstva
Halil Inaldžik
PDF
23-54
Džizja ili harač
Hamid Hadžibegić
PDF
55-135
Muhamed A. Mujić
PDF
137-193
Ćefilema sarajevskih kršćana iz 1788 godine
Hamdija Kreševljaković
PDF
195-214
Hamzevije u svijetlu poslanica užičkog šejha
Muhamed Hadžijahić
PDF
215-227
Spomenici osmanlijske arhitekture u Bosni i Hercegovini
Alija Bejtić
PDF
229-297
Hidžretski kalendar i ostali kalendari kod islamskih naroda
Muhamed Kantardžić
PDF
299-348
Дефтери зa Црногорски санџак из bpemeнa Ckeндep-бeгa Црнојевића
Bpaниcлab Ђypђeb
PDF
349-402
Najstarije vakufname u Bosni
Hazim Šabanović
PDF
403-413
Pisma Ahmed-paše Dugalića dubrovačkom knezu i vlasteli
Adem Handžić
PDF
415-435
Sedam dokumenata iz kodeksa br. 1
Nedim Filipović
PDF
437-454
Turski natpisi XVI vijeka iz nekolika mjesta Bosne i Hercegovine
Mehmed Mujezinović
PDF
455-484
Odnos Crne Gore prema osmanskoj državi polovicom XVIII vijeka
Hamid Hadžibegić
PDF
485-508
Trilitere u arapskom jeziku
Teufik Muftić
PDF
509-551
Sintaktičke funkcije arapskih prijedloga
Šaćir Sikirić
PDF
553-574
Jedna turska pjesma o Sarajevu iz XVII vijeka
Omer Mušić
PDF
575-587

Prilozi / Contributions

Poreklo Ušćupline povijesti Turske Carevine
Fehim Bajraktarević
PDF
589-595
Stav Livanjskog kapetana Firdusa prema pokretu Husejin-bega Gradaščevića i sultanovoj politici
Muhamed A. Mujić
PDF
597-605
Podaci o Skoplju iz 951 (1544) godine
Dušanka Bojanić
PDF
607-619
Prilog proučavanju prošlosti Vitine
Muhamed A. Mujić
PDF
621-628

Prikazi / Reviews

Kritika, ocjene i prikazi
POF Grupa autora
PDF
629-674