Br. 6-7 (1958)

Prilozi za orijentalnu filologiju i istoriju jugoslovenskih naroda pod turskom vladavinom

REDAKCIJA:
Dr Branislav ĐURĐEV, Nedim FILlPOVIĆ, Нamid HADŽIBEGIĆ, Adem HANDŽIĆ, Dr Šaćir Sikirić

Sadržaj

Članci / Articles

О intensifikaciji u arapskom
Teufik Muftić
PDF
5-38
En-nemliyye fī 'iẓhāri-l-qawā'idi ṣ-ṣarfiyye we n-nahwiyye
Omer Mušić
PDF
39-54
Divān Mehmed Resīda
Šaćir Sikirić
PDF
55-76
Bosanski namjesnik Mehmed paša Kukavica i njegove zadužbine u Bosni (1752-1756 i 1757-1760)
Alija Bejtić
PDF
77-114
Orijentalni predmeti u renesansnom Dubrovniku
Verena Наn
PDF
115-137
Minijature u islamskom astrološkom spisu Orijentalnog instituta u Sarajevu
Zagorka Janc
PDF
139-145
Branislav Đurđev
PDF
147-158
Sokullu Mehmed Paşanın bir talimatı ve 1572 tarihinde Bosna ile alakadar. Birkaç vesika
М. Таууıb Gökbılgın
PDF
159-174
Diploma sultana Murada IV erdeljskom knezu Đorđu Rakociju
Adem Handžić
PDF
175-191
Isprave španskih porodica iz nahije Neretve
Derviš Buturović
PDF
193-258
Tri turska izvještaja о djelovanju Josipa Jurja Strossmayera
Мuhаmеd A. Mujić
PDF
259-274
Dva kronograma о smrti mostarskog legatora Ćejvan-Kethode
Hivzija Hasandedić
PDF
275-282

Ustanove

Glavni carigradski arhiv i ispisi iz njega
Fehim Bajraktarević
PDF
283-299

Prikazi / Reviews

Kritika, ocjene i prikazi
POF Grupa autora
PDF
301-327