Br. 10-11 (1961)

Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednik: Dr Hazim ŠABANOVIĆ

Članovi redakcije

Dr Branislav ĐURĐEV, Hamid HADŽIBEGIĆ, Teufik MUFTIC

Sadržaj

Članci / Articles

Teufik Muftić
PDF
5-29
Ibrahim Opijač Mostarac
Omer Mušić
PDF
31-53
Najstarija vakufnama u Jugoslaviji
Hasan Kaleši
PDF
55-73
Promjene u sistemu izvanrednog oporezivanja u Turskoj u XVII vijeku i pojava nameta tekâlâf-i şâkka
Avdo Sućeska
PDF
75-112
Uvoz soli u Bosnu u XVI vijeku
Adem Handžić
PDF
113-148
Kulturno-istoriski spomenici u Mostaru iz turskog doba
Hivzija Hasandedić
PDF
149-177
Al-vaṣfu 'l-kāmil fī aḥivāli vezīri 'l-Ādil - Biografija bosanskog vezira Murteza-paše od Muhameda Nergīsija
Salih Trako
PDF
179-192
Tekija kraj Zvornika - postojbina bosanskih hamzevlja?
Muhamed Hadžijahić
PDF
193-203
Mukarer-nama Husrev-begove mulk-name
Muniba Spaho
PDF
205-214
Tabačica džamija u Mostaru
Hivzija Hasandedić
PDF
215-222
Popis zaostavštine i rasulo sarajevske porodice Selaka
Đoko Mazalić
PDF
223-251
Bosanske salname (1866-1878 i 1882-1893)
Bisera Nurudinović
PDF
253-265
Toma Popović
PDF
267-271

Diskusije

Odgovor na napis - Da li se zadrani spominju u „Hiljadu i jednoj noći“
Besim Korkut
PDF
273-282

Prikazi / Reviews

Ocjene, prikazi i bibliografija
POF Grupa autora
PDF
283-325