Br. 12-13 (1963)

Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednik: Dr Hazim ŠABANOVIĆ

Članovi redakcije

Nedim FILIPOVIĆ, Hamid HADŽIBEGiĆ i Dr Teufik MUFTIĆ

Sadržaj

Članci / Articles

O antonimiji u arapskoj leksici
Teufik Muftić
PDF
5-14
Jedna arapska vakufnama iz Ohrida iz 1491. g.
Hasan Kaleši
PDF
15-44
Postanak i razvitak Bijeljine u XVI vijeku
Adem Handžić
PDF
45-74
Upravna organizacija Hercegovačkog sandžaka u XVI veku
Toma Popović
PDF
75-120
Turski dokumenti Državnog arhiva u Dubrovniku
Hazim Šabanović
PDF
121-149
Berat hudaverdi Bosna Mehmed-bega od 1593. godine
Hamid Hadžibegić, Derviš Buturović
PDF
151-174
Turski natpisi iz XVII vijeka u nekoliko mjesta Bosne i Hercegovine
Mehmed Mujezinović
PDF
175-208
Bitlisijev opis Balkanskog poluostrva
Salih Trako
PDF
209-218
Uredba o organizaciji vilajeta 1867. godine
Ahmed Aličić
PDF
219-235
Nov prilog bosanskoj aljamiado literaturi
Alija Nametak
PDF
237-247

Prilozi / Contributions

Jos dva pisma iz korespondencije užičkog šejha Muhameda
Omer Mušić
PDF
249-254
Jovan F. Trifunoski
PDF
255-258
Sinan-pašina džamija u Mostaru
Hivzija Hasandedić
PDF
259-264
Natpisi na nadgrobnim spomenicima Suzi-Čelebija i Neharija u Prizrenu
Mehmed Mujezinović
PDF
265-268

Prevodi / Traductions

Halil Inalcik
PDF
269-306

Diskusije

Besim Korkut
PDF
307-346

Bibliografija / Bibliographies

Bibliografija Priloga za orijentalnu filologiju, sv. I-XI 1950-1961.
Bisera Nurudinović
PDF
347-362

Prikazi / Reviews

Ocjene i prikazi
POF Grupa autora
PDF
363-416