Br. 14-15 (1969)

Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednik: Dr Hazim ŠABANOVIĆ

Člano:vi redakcije

Dr Avdo SUĆESKA, Dr Teufik MUFTIĆ i Muhamed MUJIĆ

Sadržaj

Članci / Articles

Hazim Šabanović
PDF
5-31
Dušanka Bojanić
PDF
33-50
Ejnehanova kriza
Toma Popović
PDF
51-71
Mostar u turskoj pjesmi iz XVII vijeka
Omer Mušić
PDF
73-100
O arebici i njenom pravopisu
Teufik Muftić
PDF
101-121
Prilog poznavanju beogradskih džamija
Divna Đurić-Zamalo
PDF
123-140
Turski natpisi u Travniku i njegovoj okolini
Mehmed Mujezinović
PDF
141-187
Popis čifluka u Rogatičkom kadiluku iz 1835. godine
Avdo Sućeska
PDF
189-271
Prilog pitanju devširme
Aleksandar Matkovski
PDF
273-309
Čifluci Husein Kapetana Gradaščevica
Ahmed Aličić
PDF
311-328
Bitka na Kosovu 1389. godine u istoriji Idrisa Bitlisija
Salih Trako
PDF
329-351
Muris Idrizović
PDF
353-358

Prevodi / Traductions

Turska štampa u Jugoslaviji (1866-1966)
Ismail Eren
PDF
359-395

Diskusije

Besim Korkut
PDF
397-424

Bibliografija / Bibliographies

Bibliografija radova Gliše Elezovića
Bisera Nurudinović
PDF
425-441

Prikazi / Reviews

Ocjene i prikazi
POF Grupa autora
PDF
443-469