Br. 18-19 (1973)

Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednik: Dr Hazim ŠABANOVIĆ

Članovi redakcije

Dr Avdo SUĆESKA, Dr Teufik MUFTIĆ, Dr Adem HANDŽIĆ i Salih H. ALIĆ

Sadržaj

In Memoriam

Dr Hazim Šabanović (1916 - 1971)
Avdo Sućeska
PDF
5-7

Članci / Articles

Bosanski divan
Hazim Šabanović
PDF
9-45
Hasan Sušić
PDF
47-58
Teufik Muftić
PDF
59-87
Omer Mušić
PDF
89-119
Nevena Krstić
PDF
121-204
Adem Handžić
PDF
205-215
Četiri neobjavljena izvora o hamzevijama iz sredine XVI vijeka
Ibrahim Mehinagić
PDF
217-266
Fehim Dž. Spaho
PDF
267-284
Pjesme Fevzije Mostarca na turskom jeziku
Džemal Ćehajić
PDF
285-314
Popis terzija, ćurčija i ćebedžija u Mostaru iz 1755. godine
Ahmed S. Aličić, Hifzija Hasandedić
PDF
315-370

Prikazi / Reviews

Prikazi i ocjene
POF Grupa autora
PDF
371-396