Br. 36 (1987)

Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednik: Mr AHMED ALIČIČ (Sarajevo)

Članovi redakcije

Dr Dušanka BOJANIČ (Beograd), Dr Džemal ČEHAJIČ (Sarajevo), Mr Lejla GAZIČ (Sarajevo), Dr Nimetullah HAFIZ (Priština), Mr Amir UUBOVIČ (Sarajevo), Dr Fehim NAMETAK (Sarajevo), Fehim SPAHO (Sarajevo), Dr Aleksandar STOJANOVSKI (Skopje) i Dr Ignacij VOJE (LJubljana)

Sadržaj

Izvorni naučni radovi / Original Scientific Papers

Survey of development of Yugoslav Ottoman Studies
Fazileta Cviko
PDF
7-36
Gliša Elezović
PDF
37-56
Hamid Hadžibegić
PDF
57-72
Hazim Šabanović
PDF
73-103
Hamdija Kreševljaković
PDF
105-132
Mehmed Begović
PDF
133-147
Nedim Filipović
PDF
149-180
Branislav Đurđev
PDF
181-196
Avdo Sućeska
PDF
197-230
Hasan Kaleši
PDF
231-253
Ahmed Aličić
PDF
255-276
Adem Handžić
PDF
277-312
Dušanka Bojanić
PDF
313-331
Olga Zirojević
PDF
333-343
Fehim Dž. Spaho
PDF
345-358