Br. 39 (1990)

Prilozi za orijentalnu filologiju

Naučni skup „Književnost Bosne i Hercegovine na orijentalnim jezicima - rezultati i perspektive"

Urednik: Dr Amir LJUBOVIĆ

Članovi redakcije

Dr Dušanka BOJANIĆ (Beograd), Dr Džemal Čehajić (Sarajevo), Mr Lejla GAZIĆ (Sarajevo), Dr Nimetullah HAFIZ (Priština), Dr Amir LJUBOVIĆ (Sarajevo), Dr Ismet KASUMOVIĆ (Sarajevo), Dr Aleksandar STOJANOVSKI (Skopje) i Dr Ignacij VOJE (Ljubljana)

Sadržaj

In Memoriam

Prof. dr. Džemal Ćehajić
Ismet Kasumović
PDF
9-10

Referati

Dosadašnja izučavanja književnosti Bosne i Hercegovine na arapskom jeziku (kod nas): rezultati i perspektive
Sulejman Grozdanić
PDF
49-68
Dosadašnje izučavanje bosansko-hercegovačke književne baštine na turskom jeziku
Fehim Nametak
PDF
69-83
Muhamed Filipović
PDF
11-36
Musin Rizvić
PDF
37-47
Džemal Ćehajić
PDF
49-93
Emilijana Trifunović
PDF
95-107
Naša književnost na orijentalnim jezicima u izvorima na arapskom jeziku
ismet Kasumović
PDF
109-122
Prevodi i prepevi ljubavnih pesama naših pesnika na orijentalnim jezicima
Branko Letić
PDF
123-134
Naslovi djela u arabičkim rukopisima
Muhamed Ždralović
PDF
135-152
Nenad Filipović
PDF
153-162
U prilog naučnoj transkripciji vlastitih imena bosanskohercegovačkih stvaralaca na orijentalnim jezicima
Ekrem Čaušević
PDF
163-171
Sudijevi komentari na perzijskom jeziku
Bećir Džaka
PDF
173-181
Hamdi Hasan
PDF
183-191
Nimetullah Hafiz
PDF
193-199
Kritički tonovi alhamijado pjesništva
Muhamed Huković
PDF
201-210
Dosadašnja istraživanja alhamijado prakse i šta dalje
Minka Memija
PDF
211-217
Lamija Hadžiosmanović
PDF
219-224
Rezime diskusija
Emilijana Trifunović
PDF
225-229
Bibliografija radova o književnosti Muslimana na orijentalnim jezicima kod nas
Svetlana Milić
PDF
231-286

Osvrti / Book Reviews

Povodom prevoda romana Nedžiba Mahfuza na srpskohrvatski jezik
Svetlana Milić
PDF
287-292
Kaleši, Hasan i Kamil Buhi. – Srpskohrvatsko-arapski rječnik.
Dragana Kujović
PDF
293-296

Prikazi / Reviews

POF Grupa autora
PDF
297-311