Br. 55 (2006)

Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednica: Dr. Behija ZLATAR

Članovi redakcije 

Dr. Milan ADAMOVIĆ (Göttingen), Akademik Mu¢ammad M. AL-ARNÄÜÐ (Mafraq), Dr. Ekrem ČAUŠEVIĆ (Zagreb), Akademik Esad DURAKOVIĆ (Sarajevo), Dr. Kerima FILAN (Sarajevo), Dr. Lejla GAZIĆ (Sarajevo), Dr. Ekmelettin IHSANOĞLU (Istanbul), Dr. Amir LJUBOVIĆ (Sarajevo), Dr. Fehim NAMETAK (Sarajevo)

Sadržaj

Izvorni naučni radovi / Original Scientific Papers

Mejra Softić
PDF
9-37
Glagoli nawāsih al-ibtidā’ u arapskom jeziku
Mustafa Jahić
PDF
39-76
Ekrem Čaušević
PDF
77-96
Esad Duraković
PDF
97-129
Modaliteti obavijesne predikacije i obavijesni iskaz u djelu Tamḥīṣ ”al-talhīṣ” Hasana Kafije Pruščaka
Munir Mujić
PDF
131-145
Muhamed Ždralović
PDF
147-176
Alena Ćatović
PDF
177-188
Sabaheta Gačanin
PDF
189-216
Behija Zlatar
PDF
217-226
Aladin Husić
PDF
227-241
Kornelija Jurin Starčević
PDF
243-266

Prilozi / Contributions

Recepcija Hiljadu i jedne noći u Bosni i Hercegovini
Dželila Babović
PDF
267-277

Kritike / Critiques

Nelly Hanna, In Praise of Books: A Cultural History of Cairo’s Middle Class, Sixteenth to the Eighteenth Century
Tatjana Paić-Vukić
PDF
279-283

Prikazi / Reviews

POF Grupa autora
PDF
285-325