Al-ʼawāʼil u arapskoj književnosti: književnohistorijske i žanrovske odrednice

Berin Bajrić

Sažetak

Čovjek kao biće željno spoznaje još od postanka je postavljao mnoga pitanja o počecima i ishodištima stvari i događaja, što je kroz vrijeme rezultiralo poja­vom književnih/proznih formi koje se, katkad u cijelosti, a katkad djelimično, bave ishodištima i počecima. Smatra se da je želja za otkrivanjem početaka i originalnih ishodišta stvari i događaja duboko ukorijenjena u historijskom i kulturnom pamćenju semitskih naroda, kojima pripadaju i Arapi. U ovom radu nastojat ćemo da predstavimo i analiziramo ovu vrstu proznih formi u klasičnoj arapskoj književnosti, te da ukažemo na njene osnovne književnohistorijske i žanrovske odrednice.

------------------------------------------------

Al-ʼawāʼil in arabic literature: literary-historical and genre determinants

As beings seeking knowledge, from time immemorial people have asked many questions about beginnings and origins, and over time this resulted in literary/ prose forms that sometimes entirely and sometimes partly dealt with origins and beginnings. The desire to discover the beginnings and original roots of things and events is considered to be deeply embedded in the historical and cultural memory of Semitic peoples, including Arabs. This paper aims to present and analyse this type of prose form in classical Arabic literature and indicate its main literary-historical and genre determinants.

Ključne riječi

ʼadab; arapska književnost; prozne forme; narativ; prvi događaji; ‘adab; Arabic literature; prose forms; narrative; primal events

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.