Jedna Kadićeva medžmua u Gazi Husrev-begovoj biblioteci

Alma Omanović-Veladžić

Sažetak

Gazi Husrev-begova biblioteka posjeduje veoma vrijednu autorsku i prepi­sivačku rukopisnu građu Muhameda Enverija Kadića koja je ovdje dospjela zajedno sa njegovom bibliotekom. U ovom radu predstavićemo sadržaj jedne njegove autorske medžmue raznovrsnog sadržaja, koja se čuva u Gazi Husrev-begovoj biblioteci (R-7337).

Ovaj Kadićev rukopis, uz svu ostalu sačuvanu rukopisnu građu, predstavlja vrijedan izvor za dalja proučavanja bosanskohercegovačke kulturne baštine.

----------------------------------------

A Mejmua by Kadić in Gazi Husrev-Beg’s Library

Gazi Husrev-beg’s library possess a very valuable authorial and transcription manuscript of the Muhamed Enveri Kadić, which came to the library together with his library. In this paper, we will present the contents of one of his autho­rial Mejmua of various contents, which is kept in the Gazi Husrev-beg library.

All of the above-mentioned Kadić manuscripts, along with all other preserved manuscripts, represent a significant source for further studies of the cultural heritage of Bosnia and Herzegovina. 

Ključne riječi

Muhamed Enveri Kadić; rukopis; medžmua; kulturna baština; Sarajevo; Gazi Husrev-begova biblioteka; Muhamed Enveri Kadić; manuscript; mejmua; cultural heritage; Sarajevo; Gazi Husrev-beg Library

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.