Nekoliko pisama bosanskih valija mletačkim duždevima iz prvih decenija 17. stoljeća

Elma Korić

Sažetak

U radu je skrenuta pažnja na nekoliko pisama bosanskih valija, te jedno pismo kliškog mutesarrifa, upućenih mletačkim duždevima iz perioda 1616-1637. godine, koja se čuvaju u Državnom arhivu u Veneciji (Archivio di Stato di Venezia). Tematika pisama vezana je uglavnom za narušavanje mira i odredbi osmansko-mletačkog mirovnog sporazuma (ahdname) u navedenom periodu. Akteri zbivanja koja se navode u njima uglavnom su visokopozicionirani osmanski i mletački dužnosnici, veletrgovci, te razni drugi nižerangirani poje­dinci, potom osobe kojima je nanesena neka nepravda, ali i oni koji su se istakli u činjenju nekog nedopuštenog djela pa su proglašavani nasilnicima i podstre­kačima nereda. Spomenuta pisma predstavljaju vrijedne historijske izvore za izučavanje svakodnevice u dalmatinskom zaleđu te različite vrste istraživanja u sferi osmansko-mletačkih odnosa u prvim decenijama 17. stoljeća, ali i vrelo novih podataka iz bosanskohercegovačke prošlosti ranog novog vijeka.

-------------------------------------------

A few letters of the Bosnian Beglerbegs to the Venetian Doges from the first few decades of the 17th century

The letters of the Bosnian Beglerbegs to the Venetian Doges from the first few decades of the 17th century, preserved in State Archive of Venice, provide important testimony not only to the diplomatic practice and its forms of the time, but also to the major events and actors that marked the first few decades of this century in the Ottoman-Venetian border in the Dalmatian hinterland. Unfortunately, the aforementioned letters contain only information that testi­fies to the various forms of violence at the Ottoman-Venetian border, which members of both sides have complained about, blaming each other. Although it would be necessary to place these letters in a somewhat broader context, this time we sought to draw attention to this type of sources and the information they provide, which in their own way sheds light on the historical stage of early modern Bosnia and the region.

Ključne riječi

Ottoman Empire; Venice; Bosnian Eyalet; Bosnian Beglerbeg; Venetian Doge; Dalmatian hinterland; 17th century; Osmansko Carstvo; Mletačka Republika; Bosanski ejalet; bosanski beglerbeg; mletački dužd; dalmatinsko zaleđe; 17. stoljeće

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.