Književnohistorijski izvori i intertekstualna matrica Ali-Dedeovog djela Muḥaḍara al-ʼawāʼil wa musāmara al-ʼawāḫir

Berin Bajrić

Sažetak

Znameniti bošnjački učenjak Ali-dede Bošnjak prilikom pisanja svog djela Muḥāḍara al-ʼawāʼil wa musāmara al-ʼawāḫir (Predavanja o prvim i posljed­njim događajima)1 koristio je mnoštvo književnohistorijske i naučne literature. Navedena lista djela na koje je ovaj učenjak referirao, a koja predstavljamo u ovom radu, broji preko pedeset jedinica. To svakako nije potpuna lista i ne predstavlja cjelokupan referentni opus ovog autora. Vrlo značajna osobenost Ali-dedeovog intertekstualnog povezivanja sa ostalim djelima jeste raznolikost oblasti i tema koje obrađuju djela na koja Ali-dede referira. Uvidjeli smo da je ovaj autor u kontaktu ne samo sa tradicionalnim i poznatim islamskim uče­njacima kakvi su bili al-Suyūṭī i al-Ġazālī, naprimjer, već i sa mnogobrojnim sufijskim velikanima poput ʻArabīja i al-Qūnawīja, što ukazuje na Ali-dedeovu otvorenost prema različitim mišljenjima i shvatanjima kako islama, tako i historije islama.

---------------------------------------------------------

Literary-historical  sources and intertextual matrix of Ali-Dede’s work Muḥaḍara al-ʼawāʼil wa musāmara al-ʼawāḫir

The famous Bosniak scholar Ali-dede Bosniak used verious literary, historical and scientific references in his work Muḥāḍara al-ʼawāʼil wa musāmara al- ʼawāḫir (Lectures on the first and last events). In this paper we present the list of such references and its number exceedes fifty units. We have to mention it is not a complete list and does not represent the entire referential framework of this author. A very significant feature of Ali-dede’s intertextual connection with other works is the diversity of areas and topics dealing with the literature to which Ali-dede refers. We have realised that this author refers not only to traditional and well-known Islamic scholars such as al-Suyūṭī and al-Ġazālī, for example, but also to many great Sufi authors, such as ʼIbn ʻArabī and al- Qūnawī, which reflects Ali-dede’s openness to diverse opinions and considera­tions of both Islam and the history of Islam.


Ključne riječi

Ali-dede Bošnjak; prvi i posljednji događaji; intertekstualnost; izvori; availska literatura; Ali-dede Bošnjak; first and last events; intertextuality; references; awail literature

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.