Use of turkisms in the register of khutbahs in the Albanian language

Zeqije Xhafçe

Sažetak

The present research deals with an important part of the Albanian lexicon known as Turkisms which has been the subject of numerous studies of the Balkan languages. Namely, this research aims at analyzing the presence and status of Turkisms in khutbahs as a specific register of the spoken language. The analysis of the use of this part of the Albanian lexicon is done based on the theory of corpus linguistics, the theory of languages in contact and the so­ciolinguistic approach to language varieties. The study relies on the linguistic multifunctionality and pluralism, on the basis of which we claim that the use of Turkisms in different registers and styles disables their replacement with Albanian words. The study was conducted in search of the answer to the ques­tion: Have Turkisms shifted from formal to in-formal registers?

----------------------------------------

Upotreba turcizama u hutbama na albanskom jeziku

Ovaj rad se bavi posebnim dijelom albanskog leksikona koji je u oblasti orijentalnih studija poznat po terminima turcizmi i orijentalizmi. Turcizmi su usvojenice albanskog, ali i drugih balkanskih jezika porijeklom iz turskog, arapskog i perzijskog jezika. Istraživanje ima za cilj da analizira prisustvo i status turcizama u hutbama kao specifičnom registru govornog jezika. Analiza upotrebe ovog dijela albanskog leksikona ostvarena je na osnovu teorije korpu­sne lingvistike, teorije jezika u kontaktu i sociolingvističkog pristupa jezičkim registrima. Studija se oslanja na lingvističku multifunkcionalnost i pluralizam, na temelju čega tvrdimo da upotreba turcizama u različitim registrima i stilo­vima onemogućava njihovu zamjenu s albanskim riječima. Rad je proveden u potrazi za odgovorom na pitanje: Da li je upotreba turcizama u albanskom jeziku prešla sa formalnih u neformalne registre?


Ključne riječi

Turkisms; Orientalisms; language choices; style; register; khutbah; variation; turcizmi; orijentalizmi; hutba; jezični odabir; stil; registar; jezička varijacija

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.