Crtice iz života jednog kadije: Mehmed (Muhamed) Seid-efendija Hajrić – Homarija

Alma Omanović-Veladžić

Sažetak

U ovom radu učinjen je pokušaj da se na osnovu raspoloživih izvora rekonstruiše život jednog kadije, koji je obavljao kadijsku službu u više kadiluka Bosanskog ejaleta i pripadao bošnjačkoj eliti vremena u kojem je živio i aktivno sudjelovao na različitim poljima kulturnog, društvenog i političkog života. Riječ je o kadiji Mehmed (Muhamed) Seid-efendiji Hajriću – Homariji iz Sarajeva, koji se, pored svojih uobičajenih kadijskih i administrativno-državnih dužnosti, kao obrazovan i učen čovjek, bavio i bilježenjem određenih interesantnih događaja o čemu nam svjedoči njegova medžmua, kao i pisanjem pjesama na osmansko-turskom jeziku. Na kraju smo donijeli zapise o tome kako su ga vidjeli drugi ljudi njegova vremena, među kojima je bilo i oprečnih mišljenja. U radu smo se koristili i prosopografskom metodom, kojom se na poseban način osvjetljavaju fenomeni društvene historije koje nije moguće sagledati nekom drugom metodom.

---------------------------------------------------------------- 

Fragments from life of a qadi: Mehmed (Muhamed) Seid-efendija Hajrić – Homarija

In this paper, an attempt has been made to reconstruct the life of a qadi, who has performed the qadi service in several judgeships of the Bosnian Eyalet, based on the available resources, and belonged to the Bosniak elite of the time in which he lived and actively participated in various fields of cultural, social and political life. This qadi was Mehmed (Muhamed) Seid-efendija Hajrić – Homarija from Sarajevo, who, in addition to his usual qadi and administrativestate duties, as an educated and learned man, also dealt with some interesting events that entered his mecmu‘a and poems in the Ottoman-Turkish language. In the end, we brought records of how other people of his time had seen him, among whom there were also contradictory opinions about this person. In this paper, we used a prosopographic method, which in a special way illu minates the phenomena of social history that can not be perceived by some other method.

Ključne riječi

kulturna historija, kadija; Hajrić – Homarija; kraj XVIII i početak XIX stoljeća; javni i privatni život; Sarajevo; Bosanski divan; Travnik; Ruščuk; prosopografska metoda; cultural history; qadi; Hajrić – Homarija; late 18th and early 19th century; public

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.