Tri safavidska tepiha iz turbeta Šaha Ni‘matullaha Valija u Mahanu iz zbirke Zemaljskog muzeja BiH

Fatima Žutić

Sažetak

U ovome radu biće obrađeno sedam fragmenata koji čine dijelove ukupno tri vrlo slična tepiha tkana tzv. “vaza-tehnikom”. Tepisi potiču iz turbeta Šaha Ni‘matullaha Valija u Mahanu, datiraju iz 17. stoljeća i čuvaju se u Zbirci Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Na sva tri tepiha u kartušama utkani su natpisi na perzijskom jeziku. Dva tepiha su datirana, a na dva je utkan potpis tkača. Svjetska naučna javnost posebno se interesuje za ove tepihe zbog toga što su oni datirani. To je izuzetno rijetka pojava na ranim orijentalnim tepisima, a pomaže da se čitava grupa može datirati s većom sigurnošću.  Rad tretira pitanja porijekla fragmenata, put koji su oni prešli od svoga originalnog staništa u turbetu Šaha Ni‘matullaha Valija u Mahanu do Sarajeva, njihovo mjesto u grupi “vaza-tehnika”, strukturalnu analizu i tehniku tkanja, sadašnje stanje i izgled te njihov ukupan značaj u nauci o tepisima. Već smo u članku objavljenom u posljednjem broju londonskog Hali Magazina načeli ovu temu. Ovaj rad obratit će pažnju na dodatne činjenice o ovim fragmentima koje nije obuhvatio tekst objavljen na engleskom jeziku, među kojima je najbitnija ta da smo uspjeli rekonstruisati originalni izgled i položaj sva tri tepiha nepravilnog oblika tkana da se uklope u prostor oko kenotafa.

----------------------------------------------------

Three safavid rugs from the Shah Ni‘Matullah Vali shrine in Mahan in the National Museum of  Bosnia and Herzegovina

The paper examines seven fragments that make up a set of three similar carpets in the so-called vase style of knotting. The carpets are from the shrine of Shah Ni‘matullah Valij in Mahan, Iran, dating back to the 17th  century and held at the National Museum of Bosnia and Herzegovina. All three carpets include cartouches with inscriptions in Persian woven inside. Two of the carpets are dated, and two include a signature of the waver. The international scholarly community is particularly interested in these carpets because they are dated. This is very rare in early Oriental carpets, and it helps date an entire group with greater certainty. The paper examines the origin of these fragments, the path they crossed from the original location in the shrine dedicated to Shah Ni‘matullah Vali in Mahan, Iran, to Sarajevo, their place in the vase style carpets, structural analysis and weaving technique, their current condition and appearance and their overall significance in the study of carpets. The author has already touched upon these issues in a recent paper published in the Hali Magazine published in London. This paper focuses on additional facts related to the fragemnts, not included in the paper published in the UK; the most important new element is that we have been able to reconstruct the original appearance and the position of all three carpets of irregular shape, weaved to fit around the cenotaph inside the shrine.

Ključne riječi

islamska umjetnost, orijentalni tepisi, perzijski tepisi 17. stoljeća, “vaza tehnika” tepisi, datirani tepisi, natpisi na tepisima, austrougarska kulturna politika u Bosni i Hercegovini; Islamic art, Oriental carpets, Persian 17th century carpets, vase s

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.