Yeni belgeler işiginda Abdülvehhab Ilhamî’nin idami meselesi / Pogubljenje Abdulvehaba Ilhamije u svjetlu novih izvora

Ömer Aksoy

Sažetak

Abdulvehab Ilhamija (1773-1821) bio je jedan od najvećih predstavnika alhamijado književnosti. Pored poezije na bosanskom jeziku, sa svojim djelima na turskom i arapskom, stekao je status jednog najvažnijih inteletualaca njegova vremena. Ilhamija, također poznat i kroz svoj identitet sufije, u narodu je bio prihvaćen kao jedan od znamenitih mutasavvifa. Period u kojem je Ilhamija živio jeste period u kojem su se Osmanska država i Bosna susretale s mnogobrojnim problemima na političkom, ekonomskom i vojnom planu. Ilhamija je o manjkavostima svoga vremena oštro govorio u svojim pjesmama, što je uznemiravalo vladajuće krugove. Pored njegove poezije i identiteta sufije, u kulturnom pamćenju naroda je urezana i činjenica da ga je dao pogubiti bosanski namjesnik tog perioda, Dželal-paša. Nerasvijetljene činjenice o razlozima pogubljenja Bošnjaci su nadomjestili predajama, tako da se pojavilo mnoštvo legendi vezanih za njegovo pogubljenje. Čak je kao razlog njegova pogubljenja navođena njegova poznata satira koju je spjevao za Dželal-pašu. Pismo koje je bosanski namjesnik Dželal-paša 1821. Poslao u Istanbul, a u kojem govori o razlozima pogubljenja Ilhamije, te pogubljenja i zatvaranja nekolicine uglednika – njegovih pristalica i istomišljenika, važan je dokument koji rasvjetljava do sada nerasvijetljene razloge Ilhamijina pogubljenja.

----------------------------------------------------------------

A new document about the execution of Abdulvehhab Ilhamî

Abdülvehab Ilhamî, who lived between 1773-1821, is one of the greatest representatives of Alhamiyado literature. In addition to the poems he wrote in Bosnian, he is regarded as one of the important intellectuals of the period and the works he received in Turkish and Arabic. At the same time, Ilhami, known for his mystical identity, is considered one of the prominent mysticos in public. The period when Ilhamî lived was a time when the Ottoman State and Bosnia Herzegovina faced many problems in political, military and economic terms. Ilhamî expressed his deficiencies in the poetry with the irritating and uncomfortable manner of the deficiencies that occurred during his period. In addition to his poetry and mystical personality, he was engraved into the cultural memory of the Bosnian people who were executed by Bosnian governor Celal Pasha. The remaining parts of the dark about the cause of the execution were filled in by the Bosniaks in their own imitations, and they came with a number of menus describing the execution of Ilhami. In fact, the famous satyr that he wrote for Celal Pasha was shown as the reason for this execution. The first and only historical document giving information related to the execution of Ilhami, the governor of Bosnia Celal Pasha, who was sent to Istanbul in 1821, and the reason for the incarceration of part of the execution of some of the soldiers who acted with him, related to the reasons for the killing of Ilhami.

Ključne riječi

Abdulvehab Ilhamja; Dželaleddin-paša; Bosna; Osmanska imperija; pogubljenje Ilhamije; Abdulvehab Ilhami; Djelaleddin Pasha; Bosnia; Ottoman Empire; the execution of Abdulvehab Ilhami.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.