Hadim Hajdar-paša: zaboravljeni vezir sultana Sulejmana Zakonodavca

Muamer Hodžić

Sažetak

U literaturi koja se bavi historijom Osmanske države susreće se veliki broj ličnosti koje su obnašale visoke dužnosti, a o čijem se životu i radu zna vrlo malo ili gotovo ništa. Ovaj rad ima za cilj, na temelju dostupnih podataka iz različitih izvora, predstaviti pojedinosti iz života Hadim Hajdar-paše koji spada u spomenutu skupinu osmanskih velikodostojnika. Treba naglasiti da je on pripadao uskom krugu ljudi koji su zvanično predstavljali sami vrh vlasti i to u vrijeme vladavine sultana Sulejmana. Prema sudu većine historičara to je vrijeme kada je Osmanska država bila na vrhuncu moći. Hadim Hajdar-paša je na osmanski dvor dospio kao mladić i nakon višegodišnjeg obrazovanja imenovan je na značajne dvorske dužnosti, a kasnije i na visoki položaj trećeg kube vezira. S tog položaja je smijenjen zbog optužbi da je podržavao princa Mustafu. Nakon izvjesnog vremena ponovo je angažiran u upravnoj službi. Prvo je imenovan na mjesto smederevskog, a malo kasnije je premješten na položaj hercegovačkog sandžakbega što mu je bila i posljednja dužnost u karijeri. Pošto je Hajdar-pašin odnos s velikim vezirom Rustem-pašom presudno utjecao na njegovu političku karijeru i odredio njen pravac u radu je analizirano i to pitanje.

---------------------------------------------

Hadim Haydar Pasha: forgotten vizier of Sultan Suleyman The Lawgiver

In the literature dealing with the history of the Ottoman Empire, there are many important personalities, whose life and work is very little known or completely unknown. This paper aims, based on available data from different sources, to present the details of the life of Hadim Haydar Pasha, who belongs to the aforementioned group of Ottoman dignitaries. It should be emphasized that he belonged to a narrow group of people who officially represented the very top in the power structure at the time of Sultan Suleyman's rule. In the opinion of most historians, this is the time when the Ottoman state was at the peak of power. Hadim Haydar Pasha was brought to the Ottoman court as a young man, and after having been educated for many years, he was appointed to a significant court office, and later to the high position of the third vizier. He was dismissed for charges of supporting prince Mustapha. After a while, he was recruited as a commander of a sanjak. He was first named as a commander of a sanjak of Smederevo and later was moved to the same position in the sanjak of Herzegovina. Actually, this duty was his last career assignment. Since Haydar Pasha's relationship with the grand vizier, Rustem Pasha has a decisive impact on his career in this paper this issue is also analyzed.

Ključne riječi

Hadim Hajdar-paša; kapuaga; kube vezir; Rustem-paša; smederevski sandžakbeg; hercegovački sandžakbeg; Haydarpaşa; Hadim Haydar Pasha; Kapi Agha; Chief White Eunuch; viziers of the dome; Rustem Pasha; Haydarpaşa

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.