Utemeljitelj Kizlaragine džamije u Ljubinju Kajiš Mustafa-aga sin Mahmudov, kapuaga na osmanskom dvoru u Istanbulu, i njegov vakuf

Elma Korić

Sažetak

Na osnovu pisanja Evlije Čelebije, vakifom Kizlaragine džamije u Ljubinju smatran je Hadži Mustafa-aga, kizlaraga na dvoru osmanskog sultana Osmana II (vl. 1618-1622), za kojega je u kolektivnoj memoriji lokalnog stanovništva ostalo upamćeno da je porijeklom iz okoline Ljubinja. Međutim, prilikom istraživanja njegovog lika i djela, nisu pronađeni arhivski dokumenti koji bi to potvrdili. Uz to, spomenuti Hadži Mustafa-aga nije mogao biti porijeklom iz Ljubinja budući da je riječ o crnom dvorskom evnuhu, porijeklom iz Afrike. Istovremeno, pronađeni su nedvojbeni dokazi o tome da je vakif džamije u Ljubinju ustvari Kajiš Mustafa-aga, glavni bijeli evnuh odnosno kapuaga na dvoru sultana Mehmeda III (vl. 1595-1603). Na osnovu njegove vakufname iz 1594. godine, sačuvane u sidžilu istanbulskog kadije, kao i verzije vakufname iz 1606. godine, te nekih drugih dokumenata vezanih za njegov vakuf, saznajemo da je vakif Kajiš Mustafa-aga podigao džamiju i mekteb u Ljubinju, potom da je ostavio sredstva za izgradnju jedne medrese (Daru-l hadis) u Istanbulu kao i za neke druge namjene.

------------------------------------------------------

The founder of the Kizlaraga mosque in Ljubinje, Kajiš Mustafa-agha son of Mahmud, kapuagha at the Ottoman Court in Istanbul, and his waqf

In the collective memory of the local people, the founder of the Kizlaraga mosque in the town of Ljubinje remained recorded as originating from the surroundings of Ljubinje. Based on the writings of Evliya Çelebi, it was assumed that the founder was Hajj Mustafa-agha, the kizlaragha of sultan Osman II (1618-1622). However, while investigating his life and work, no archive documents were found to confirm this. In addition, the mentioned Mustafa-agha could not have originated from Ljubinje since he was a black court eunuch, originally from Africa. This paper presents unambiguous indicators of the real founder of the mentioned mosque. It was Kajiš Mustafa-agha, babussaade agha or kapuagha at the court of Sultan Mehmed III (1595-1603). Namely, based on his waqfiyye, which specifies the provisions of the mentioned benefactor related to his mosque and maktab in the town of Ljubinje, and some other documents related to his vakuf, the paper provides data on the fact that the benefactor, in addition, left the funds for the construction of a Madrasah (Dar al hadis) in Istanbul, and for some other purposes also.

Ključne riječi

Osmanska država; Bosna i Hercegovina; Istanbul; Ljubinje; Kizlaragina džamija; vakuf; vakufnama; kapuaga Mustafa-aga; Ottoman Empire; Bosnia and Hercegovina; Istanbul; Ljubinje; Kizlaraga’s mosque; waqf; waqfiyya; kapuaga Mustafa Agha

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.