Mitopoetika u pjesništvu Badra Šakira al-Sayyaba

Mirza Sarajkić

Sažetak

Poetska reaktualizacija mita o Temmuzu predstavlja paradigmu savremenog arapskog pjesništva. Jedan od najznačajnijih predstavnika pjesnika Temmuza bio je čuveni irački pjesnik Badr Šakir al-Sayyab. Njegov poetski opus obiluje referencama na brojne mitove sa Bliskog Istoka. Uz mitove drevnih sumerskih, akadskih i feničanskih kultura, al-Sayyab često referira i na svete knjige kršćanstva i islama. Na taj način razvio je kompleksnu mitopoetiku savremenog arapskog svijeta u čijem središtu je kazivanje o Temmuzu. Nadahnut T. S. Eliotom, ovaj je pjesnik iskoristio mitološki podij kako bi osvijetlio potonuće savremenog arapskog čovjeka, ali i nadu u skoru duhovnu revoluciju.

------------------------------------------------------------- 

Mythical poetics in the works of Badr Shakir al-Sayyab

The poetic reactualization of the myth of Tammuz represents the paradigm of modern Arabic poetry. One of the most prominent representatives of the Tammuzi poets was the well-known Iraqi poet, Badr Shakir al-Sayyab. His poetry is abundant with references to various myths from the Middle East. Along with the myths of ancient Sumerian, Acadian and Phoenician cultures, al-Sayyab often refers to sacred books of Christianity and Islam. He thus developed a complex mythopoetics of the modern Arabic world. At the core of this mythopoetics is the narrative of Tammuz. Inspired by T. S. Eliot, this poet used a mythological podium to illuminate the fall of a modern Arabic man, but also the hope for a spiritual revolution.

Ključne riječi

mit; Tammuz; Irak; Badr Šakir al-Sayyab; pjesnici Tammuza; angažman, mitopoetika; myth; Tammuz; Iraq; Badr Shakir al-Sayyab; Tammuz poets; engagement; mythopoetics

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.