Hiperbola u panegiričkoj poeziji Salahija Uššakija na arapskom jeziku

Berin Bajrić

Sažetak

Figura hiperbole nesumnjivo zauzima posebno mjesto u arapskoj poeziji, naročito ako se u obzir uzme ogromna poetička zaostavština panegiričke, kako profane tako i sakralne poezije. Panegirička poezija naprosto obiluje hiperbolama do te mjere da bi se moglo reći kako je ova stilska figura prerasla u opće mjesto u ovom žanru. Budući da je ova figura izrazito prisutna i u pohvalnici poslaniku Muhammedu, na arapskom jeziku, sasvim je opravdano posvetiti se posebnoj semiostilističkoj analizi ove figure. U ovom radu nastojimo predstaviti hiperbolu u panegiriku Poslaniku, te kroz analizu utvrditi neke od njenih osnovnih poetičkih karakteristika. Naročitu pažnju poklanjamo odnosu hiperbole i istine u ovoj poeziji, te propitujemo u kakvoj su vezi spoznaja i hiperbolično izražavanje pjesnika.

-------------------------------------------------------

Hyperbole in the panegyric poetry by Salahi Ushshaqi in Arabic

 

The figure of hyperbole is clearly prominent in Arabic poetry, particularly in view of the immense body of panegyric poetry, both secular and sacral. Panegyric poetry is ripe with hyperbole to such an extent that this figure of speech may be considered a general feature of the genre. Since it is particularly present in odes to Prophet Muhammed written in Arabic, it is justified to focus on semio-stylistic analyses of this figure. This paper tries to present hyperbole in a panegyric dedicated to the Prophet, and establish some of its key poetic features. The paper focuses on the relation between hyperbole and truth in this genre, and examines the relationship between cognition and the hyperbolic expression of the poet.

Ključne riječi

arapska poezija; panegirik; Salahi; hiperbola; semiostilistika; Arabic poetry; panegyric; Salahi; hyperbole; semio-stylistic analysis

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.